Bråtedalen massemottak - Feiring Bruk

Bråtedalen massemottak

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere mot smittespredning. Du er velkommen til å handle som vanlig hos oss, men hold deg alltid oppdatert om regjeringens regler og lokale tiltak.


Om Bråtedalen

Bråtedalen massemottak tar i mot rene fyllmasser. Mottaket er beregnet til ca 150 000 tonn. Prosjektet startet i 2021 og skal stå ferdig ila 2022.

Kontakt oss ved behov for dokumentasjon på tillatelser for godkjent mottak.

Adresse

Feiring Miljø AS
avd. Bråtedalen massemottak
Tømteveien
Skjetten

Se kart

Åpningstider

Mandag - torsdag 07:00 - 19:00
Fredag 07:00 - 15:00

Kontakt