Bråtedalen massemottak - Feiring Bruk

Bråtedalen massemottak

Om Bråtedalen

Bråtedalen massemottak tar i mot rene fyllmasser. Mottaket er beregnet til ca 150 000 tonn. Prosjektet startet i 2021 og skal stå ferdig ila 2022.

Kontakt oss ved behov for dokumentasjon på tillatelser for godkjent mottak.

Vi tar HMS på alvor. Les våre HMS-krav ved ferdsel i våre anlegg her.

Adresse

Feiring Miljø AS
avd. Bråtedalen massemottak
Tømteveien
Skjetten

Se kart

Åpningstider

Mandag - torsdag stengt

Kontakt