Kløfta

Om Rogndalsbekken massemottak

Rogndalsbekken massemottak tar i mot rene fyllmasser. Mottaket er beregnet til 750.000 m3. Prosjektet startet september 2016 og skal stå ferdig i 2021. Området skal bli jordbruksarealer.

Igangsettelsestillatelse fra Ullensaker kommune.

Sertifiseringer

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Adresse

Feiring Miljø AS
avd. Rogndalsbekken massemottak
Kongsvingervegen
2040 Kløfta

Se kart

Åpningstider

Mandag - torsdag 07:00 - 19:00
Fredag 07:00 - 15:00

Kontakt

67 91 60 40