Boligtomter

08.10.2018, 14:38
armoen

Boligtomter

08.10.2018, 14:38

Feiring Bruk har tilrettelagt for nytt boligområde nær Sollihøgda - ved bygging av kvalitetsfyllinger med omtrent 1 million tonn gravemasser fra nye E16, på strekningen Vøyenenga – Bjørum.

DelE-postPrint