Losby golfbane

08.10.2018, 15:02
golfbane

Losby golfbane

08.10.2018, 15:02

Feiring Bruk har deltatt i opparbeidelse av golfbanene på Losby og i Gjerdrum ved oppfylling og planering med gravemasser. Tilsvarende har gravemasser blitt anvendt til støyskjermingsvoller på skytebanene på Losby.

DelE-postPrint