To store riksvegprosjekter i Fet Kommune

08.10.2018, 14:40
Fet pukk

To store riksvegprosjekter i Fet Kommune

08.10.2018, 14:40

Statens Vegvesen bygger i disse dager to store riksvegprosjekter i Fet Kommune.

Fra vår avdeling Fet pukkverk skal vi levere totalt ca. 300 000 tonn steinmaterialer til bygging av kjøreveier, samt gang og sykkelstier.

Dette prosjektet startet opp i august i år, og vil vare til ett godt stykke ut i 2020.

I og med at dette er et veiprosjekt, leverer vi selvsagt varer med kvalitet som er i henhold til Statens Vegvesens norm, N200.

DelE-postPrint