Støyvoll og forretningstomt for området Skogfaret

08.10.2018, 15:00
heier

Støyvoll og forretningstomt for området Skogfaret

08.10.2018, 15:00

Feiring Bruks pilotprosjekt med bruk og innkapsling av lett forurensede masser, bygging av støyvoll og parkarealer for området Skogfaret nord for Skedsmokorset. Betydelig støyreduksjon.

DelE-postPrint