Tursti og parkanlegg

08.10.2018, 14:46
hadeland

Tursti og parkanlegg

08.10.2018, 14:46

I forbindelse med byggingen av nye Ahus deponerte Feiring Bruk omtrent 350000 m3 gravemasser på Bårli gård på Lørenskog, etter en prosjektering og regulering på forhånd. I tillegg til parkopparbeidelse ble det tilrettelagt for landbruksarealer.

DelE-postPrint