Hopp til hovedinnhold

Eiendomsutvikling

Feiring Bruk fornyer og skaper nye, anvendbare arealer på en miljøvennlig måte.

 

Sentralbord: 67 91 60 60 

Vi jobber med flere spennende prosjekter innenfor eiendomsutvikling.

Vi endrer og fornyer landskaper - ved å ta imot masser, sprenge og utvinne materiale. Et naturlig utfall av dette er at vi skaper nye og anvendbare arealer. Via våre pukkverk og massemottak utvikler vi eiendommer, og for oss er det naturlig å ta ansvar for å utvikle disse eiendommene på en miljøvennlig og sikker måte. 

Våre fyllplasser drives i stor grad for å få en miljømessig gevinst og vi gjennomfører et omfattende oppfølgingsprogram, der det foretas hyppige kontroller av innholdet i de innkjørte masser. For å oppnå de forventede resultater bruker vi i stor grad også eksterne konsulenter for beregning og planlegging av landskapsforming. 

Vi formidler gjerne referanser på tidligere prosjekter, og vi stiller med vår ekspertise innen planlegging, søknader, bygging, administrasjon og ferdigstillelse. I tillegg til å jobbe med utvikling av tomter til boligformål så jobber vi også med å utvikle næringsområder. Etter en lengre fase med reguleringsplanlegging, rassikring og oppbygging av tomt er nå et område ferdig-regulert, og i løpet av et par år vil det være byggeklart for 150 eneboliger i Skedsmo kommune. 

I fire år har vi planlagt og arbeidet med utvikling av massedeponi i åssiden over Marikollen. Her vil det bli muligheter for ski, fotball, volleyball og flere områder for lek og moro for unge og voksne. Feiring jobber med å utjevne terrenget slik at det egner seg for brukervennlige løsninger med høy sikkerhet. Se gjerne på våre referansjeprosjekter for å ta en titt på hva Feiring Bruk jobber med.

bars