Naboklubben: Feiring Bjønndalen - Feiring Bruk

Naboklubben: Feiring Bjønndalen

Barbro Grønnerud
Barbro V. Grønnerud
kontaktperson Bjønndalen
Ring meg / Send meg en e-post

Bjønndalen Bruk er vårt nest største anlegg og kom inn i konsernet i 1977, som nummer tre i rekken.

Her produseres det hovedsakelig høyverdige steinprodukter til asfalt- og betongtilslag, men vi har materialer for de aller fleste bruksområder. Bruket er hovedleverandør av betong til Oslo-Follo-prosjektet, og til asfaltverk i regionen. I 2003 bygde vi et tørke- og sikteanlegg for å kunne produsere strøsand til flyplasser, og vi leverer også bremsesand til NSBs tog og Sporveiens trikker i Oslo. Bjønndalen Bruk bryter på den kjente og spesielle rombeporfyren som er en feltspatisk, porfyrisk bergart.

Den finnes kun 3 steder i verden (Oslo-feltet, Antarktis og Kilimanjaro) og er en meget slitesterk og forvitringsbestandig bergart. Den har mindre enn 1 % fri kvarts og er således gunstig i bruk ved spesielle arbeidsoperasjoner hvor arbeidsmiljøet er i fokus. Dette kan f.eks. være som sandblåsersand, strøsingel på begrensede områder med mye manuelt arbeide, som toppdekker i tunneler osv. Rombeporfyr har samtidig svært gode egenskaper mot slitasje fra piggdekk og god mostand mot nedknusing. Dette gjør materiale fra Bjønndalen Bruk svært godt egnet som blant annet tilslag til toppdekker/slitedekker i asfalt og høyverdig betongtilslag med store krav til fasthet i betongen. Den er ikke alkaliereaktiv.

Vi produserer en rekke spesialfraksjoner for diverse formål. Ved slike behov, be om tilbud og veiledning. Vi har tørre varer fra siloer. Ved spørsmål vedrørende produktkvalitet, ytelseserklæringer og CE- dokumentasjon, vennligst kontakt oss.

Siste nytt fra:

  • Lorem Ipsum
  • Lorem Ipsum

Viktige datoer:

  • Lorem Ipsum
  • Lorem Ipsum

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål 1

Svar 1 Lorem Ipsum

Spørsmål 1

Svar 1 Lorem Ipsum