Er du vår nye CFO? - Feiring

Er du vår nye CFO?

Feiring skal ekspandere videre og vi søker derfor etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og strategisk CFO for konsernet. Dette er en mulighet for deg som ønsker å jobbe bredt innenfor økonomiområdet samtidig som du er tett på drift og det som skjer ute i de ulike forretningsområdene i konsernet.

Søknadsfrist: snarest

Feiring skal ekspandere videre og vi søker derfor etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og strategisk CFO for konsernet. Dette er en mulighet for deg som ønsker å jobbe bredt innenfor økonomiområdet samtidig som du er tett på drift og det som skjer ute i de ulike forretningsområdene i konsernet. Vi har høye ambisjoner og hårete mål. Bransjen er i endring, og vi skal sitte i førersetet. CFO er en nøkkelrolle for å sikre at vi skal klare akkurat dette, og vil derfor være sentral i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av konsernet. Du vil rapportere til Konsernleder og være en viktig samarbeidspartner og støtte for henne, ledergruppen og styret.
CFO har det overordnede ansvaret for selskapets økonomi-, likviditet- og virksomhetsstyring, samt IT. Sammen med økonomisjef i konsernet vil du også ha ansvar for utvikling av økonomifunksjonen med fokus på effektiv, automatisert og kvalitetsorientert økonomistyring.

Sentral ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Beslutningsstøtte og-sparring: Være en sentral rådgiver for konsernledelsen og øvrige ledere i konsernet i investerings- og beslutningsprosesser.
 • Strategi og endring: Være aktivt delaktig i utforming og oppfølging av konsernets overordnede strategi, inkludert målstyring (OKRs) og budsjettprosesser for alle forretningsområder.
 • Finansiering og kapitalplanlegging: Sikre nødvendig og riktig finansiering slik at konsernet kan operasjonalisere på sine strategiske mål og ambisjoner. Videre implementere og følge opp kapitalplanlegging og avkastning innenfor konsernets forretningsområder og evt. andre investeringer.
 • Finansiell modellering og analyse: Være ansvarlig for utarbeidelsen av løpende finansielle analyser for å sikre god lønnsomhet innenfor forretningsområdene, samt analyser og beslutningsgrunnlag i forbindelse med endringsprosesser, investeringsbeslutninger, osv.
 • M&A: Være en sentral del av konsernets aktive M&A arbeid, og lede M&A-prosesser.
 • Rapportering og Compliance: Sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret, eiere og banker. Det daglige ansvaret for rapportering, regnskapsføring og compliance ligger hos økonomisjef i konsernet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdanning, MBA/MSc eller tilsvarende
 • minimum ti års relevant erfaring, og gjerne også erfaring fra Management Consulting, transaksjonsrådgivning og/eller revisjon
 • solid økonomi- og regnskapsforståelse
 • erfaring fra finansiell analyse, modellering og utarbeidelse av business case
 • erfaring fra porteføljestyring, forretningsutvikling og M&A anses som positivt
 • god IT-kompetanse med interesse for å effektivisere/digitalisere økonomistyring, herunder også BI-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper
For å lykkes i rollen må du være utpreget analytisk, strategisk og kommersiell samtidig som du er operativ og «hands-on». Du trives både med å dykke ned i regnskapstall for å finne årsakssammenhenger og å jobbe langsiktig strategisk. Du har betydelig driv og gjennomføringsevne, er nysgjerrig og har evnen til å tenke kreativt og nytt. Rollen vil få en bred eksponering mot hele organisasjonen og gode kommunikative evner er nødvendig. Samtidig trives du med å jobbe med eksterne som banker,  revisor og strategiske partnere. Samarbeidsevner og evnen til å jobbe organisatorisk smart og situasjonsbestemt vektlegges tungt. Videre er du metodisk og forbedringsorientert med grunnleggende interesse for teknologi og digitalisering.

Vi tilbyr
Dette er både en spennende stilling som er svært viktig for konsernet, og for rett person er mulighetene mange. Du blir en del av et solid familieeid konsern med lange tradisjoner, gode verdier og som bryr seg om menneskene som jobber her. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og du vil få jobbe med en ressurs samfunnet er helt avhengig av.

Vi tilbyr blant annet:

 • en særdeles spennende, utfordrende og bred stilling i et konsern med videre vekstplaner
 • en meningsfylt og variert arbeidshverdag med mye ansvar og muligheten til å utvikle konsernet og økonomifunksjonen videre
 • mulighet til å jobbe både strategisk og operativt
 • et godt arbeidsmiljø som preges av dyktige, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • konkurransedyktige betingelser

Klikk her for å søke gjennom vår rekrutteringspartner FinancePeople.

Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø, Partner i FinancePeople, på 93 00 53 57/ulrik@financepeople.no.