Hadeland - Feiring

Hadeland

Om Hadeland Pukkverk

Anlegget startet opp i 1988, og ble overtatt 100% av Feiring i 1996. Forekomstene leverer materialer til betong og asfalt med meget god slitesterkhet.

Det kan nevnes at betongveien mellom Dal og Jessheim som ble lagt i 1989/90 fremdeles ligger, og er en av landets mest trafikkerte veistrekninger.

Hadeland Pukkverk bryter på en trakytt, som er en finkornet vulkansk bergart. Dette er en bergart som har meget gode egenskaper både mot abrasive og mekaniske påkjenninger.

Den benyttes derfor ofte på steder som krever ekstrem god motstand mot blant annet piggdekkslitasje, som for eksempel i rundkjøringer eller ved kryss med høy ÅDT.

Materialet fra Hadeland pukkverk egner seg derfor også godt i toppdekker/slitedekker i asfalt. Forekomsten er homogen og av jevn kvalitet. Materiale fra Hadeland Pukkverk har også meget gode egenskaper brukt som jernbaneballast.

Vi produserer en rekke spesialfraksjoner for diverse formål. Ved slike behov, be om tilbud og veiledning. Ved spørsmål vedrørende produktkvalitet, ytelseserklæringer og CE- dokumentasjon, vennligst kontakt oss.

Både privatpersoner og entreprenører kan hente her. Vi formidler transport ved behov, se transportpriser.

Vi tar HMS på alvor. Les våre HMS-krav ved ferdsel i våre anlegg her.

Sertifiseringer

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
NS-EN 13043 Tilslag for asfalt
NS-EN 13450 Tilslag for jernbaneballast

Adresse

Hadeland Pukkverk AS
Hadelandsveien 159
2743 Harestua

Se kart

Åpningstider

Mandag - fredag 07:00 - 15:00

Kontakt

61 32 58 00