Leverandørinformasjon - Feiring

Leverandørinformasjon

Vi i Feiring er avhengige av seriøse, kompetente og løsningsorienterte samarbeidspartnere for å opprettholde og forbedre vår posisjon i markedet.

Våre leverandører er en viktig del av vår verdikjede.  Det er avgjørende at leverandørene våre lever opp til våre standarder, krav, normer og retningslinjer.

Her vil du finne grunnleggende informasjon om hva som må til for å bli en leverandør til Feiring.

Kvalifisering av leverandører

Feiring har fokus på at våre leverandører og samarbeidspartnere innehar høy etisk standard og tilfredsstiller krav til lover og regler som gjelder for bransjen.

Dette vil vi sikre gjennom at leverandører er prekvalifisert i et felles leverandørregister hvor blant annet leverandørens forsikringer, HMS- og kvalitetsstandard, økonomisk- og finansiell stilling er beskrevet. Hvordan ordningen fungerer kan du lese mere om her.

Etiske retningslinjer

Feiring jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Se våre etiske retningslinjer her.

Standard avtalevilkår

Feiring har utarbeidet egne betingelser/vilkår som skal legges til grunn for de fleste anskaffelser. Utover disse betingelsene benytter Feiring i stor grad standardavtaler, slik som NS (Standard Norge) og SSA (Statens Standardavtaler). Feiring vil i mindre grad akseptere leverandørens salgsvilkår, men heller tilpasse våre egne vilkår til hver enkel anskaffelse. Se våre Standard innkjøpsvilkår her. Se våre Standard vilkår ved innleie her.

E-faktura

Feiring krever at våre leverandører sender e-faktura. Informasjon om hvordan du går frem for å sette opp EHF ser du her.

Kontaktinformasjon

Ønsker ditt selskap å høre mere om hvordan man blir leverandør til Feiring, eller har dere spørsmål rundt innkjøpsfaglige forhold kan følgende personer kontaktes:

Roger Skrataas

Innkjøpssjef
917 10 351