Åpenhetsloven - Feiring

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven fremmer virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og sikrer allmenheten tilgang til informasjon. På denne siden finner du link til Feiring sine etiske retningslinjer både for våre egne ansatte og våre leverandører.

Feiring vil gjennom sin kultur, verdier og daglige virke legge grunnlag for en bedre verden. Dette gjør vi ved å sette bærekraft i høysetet, og kreve høy etisk standard i relasjoner med våre ansatte, lokalmiljø og samfunnet for øvrig. Selskapet arbeider etter høye miljømessige og sosiale standarder med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale retningslinjer og konvensjoner.

Feiring konsernet opererer i Norge, og er omfattet av åpenhetsloven. Gjennom etablerte retningslinjer for kvalitet, bærekraft og miljø, samt etiske retningslinjer, bidrar vi til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss og i leverandørkjedene våre.

I tillegg til etablerte etiske retningslinjer for ansatte er det etablert planmessig oppfølging av våre leverandører for å sikre at også disse arbeider aktivt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Avdekket konsekvenser pr. juni 2023

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos oss eller våre leverandører de foregående 12. måneder.

Oppdatert juni 2023.

Last ned

Kontakt

Ved mistanke om brudd på menneskerettigheter, negative konsekvenser eller vesentlig risiko kan følgende personer kontaktes:

Aina S. Nyberget

HR-leder
922 99 912
Ole Viken

Ole Viken

HMSK-leder
402 48 474