Jessheim - Feiring

Jessheim

Om Grefsrud

Anlegget på Grefsrud ble overtatt i 1989.

Anlegget driver massetak i en av regionens beste grusforekomster, og vasker og videreforedler denne til høyverdige sand- og grusprodukter. Det knuses også kulestein til en rekke fraksjoner. Grefsruds forekomst holder breavsetninger fra istiden.

Uknust sandtilslag fra løsmasseforekomst med innslag av gneis/granitt, mørke bergarter og kvartsitt. Dominans av kubiske korn. Kantrundede/rundede korn dominerer over skarpkantede. Hovedsakelig friske kornoverflater. Benyttes som blant annet betongtilslag.

Vi produserer en rekke spesialfraksjoner for diverse formål. Ved slike behov, be om tilbud og veiledning. Ved spørsmål vedrørende produktkvalitet, ytelseserklæringer og CE- dokumentasjon, vennligst kontakt oss.

Både privatpersoner og entreprenører kan hente her. Vi formidler transport ved behov, se transportpriser.

Vi tar HMS på alvor. Les våre HMS-krav ved ferdsel i våre anlegg her.

Sertifiseringer

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
NS-EN 12620 Tilslag for betong
NS-EN 13043 Tilslag for asfalt

Adresse

Grefsrud AS
Blikkvegen
2050 Jessheim

Se kart

Åpningstider

Mandag - fredag 07:00 - 15:00

Kontakt

63 94 26 00