HMS-krav til våre kunder ved ferdsel i våre anlegg - Feiring

HMS-krav til våre kunder ved ferdsel i våre anlegg

Din sikkerhet er viktig for oss!

Vi i Feiring Bruk setter helse, miljø og sikkerhet fremst i alt vi gjør. Gjennom godt etablerte rutiner og en bevisst holdning til sikkerhet bygger vi en kultur der alle bidrar til at risikoen for ulykker minimeres. Ingen, hverken kunder, leverandører eller ansatte skal risikere liv eller helse hos oss.

Vi ønsker å bygge en sikkerhetskultur hvor alle bidrar til at risikoen for ulykker reduseres. 

For å lykkes i dette ber vi om din hjelp, og ber deg være oppmerksom på følgende punkter ved ferdsel eller opphold i våre anlegg:

Synlighet

Som i trafikken er det viktig at du er synlig når du befinner deg på våre anlegg. Den beste måten å oppnå dette på er å bruke synlighetstøy eller refleksvest.

Bruk hjelm 

Beskyttelse mot fallende gjenstander – stein. Selv de finere fraksjonene våre kan påføre skade dersom uhellet først er ute. Dette forebygges enkelt ved å bruke hjelm.

Senk hastigheten

Det er trangt mange plasser, ta hensyn til våre anleggsmaskiner og andre kunder ved å senke hastigheten.

Vik for anleggsmaskinene

Våre maskiner har store dødvinkler og dårligere oversikt enn det mange kanskje er klar over. Gi maskinene plass, det gjør det sikrere for deg og medfører at alle får sine varer fortere.

Få øyekontakt.

Sist, men ikke minst, få øyekontakt med sjåføren før du nærmer deg en maskin.

Vi deler gjerne ut ett sett med hjelm og synlighetsvest som vi ber om at du bruker for din egen sikkerhet. Ta kontakt med oss om du trenger slikt utstyr.