Feiring Bruk - produkter og løsninger for samfunnets infrastruktur

VELKOMMEN TIL FEIRING

 
Feiring er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, asfalt og geosynteter. Vi mottar, gjenbruker og gjenvinner masser. Med god ressursforvaltning muliggjør vi store besparelser for kunder, miljø og samfunn.

Aktuelt

Ola Lier ny daglig leder for Feiring Miljø

Ny rapport: Manglende oversikt over masser hindrer gjenbruk

Endelig åpnet anlegg for grønn massetransport

Se alle