Massemottak- Vi mottar gravemasse fra bygge- og anleggplasser.

Massemottak

Muligheter med massemottak

Feiring Miljø mottar gravemasse fra byggeplasser og anleggsområder på Østlandet.

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen.

Helt i tråd med vår ambisjon om bærekraftig ressursforvaltning forsøker vi å påvirke, bidra og tilrettelegge for størst mulig verdiskaping for lokalmiljøene i regionen gjennom gjenbruk av massene.

Feiring har vært med å bygge golfbaner, boligtomter, parkanlegg, gangveier, stasjonsområder med mer.

Vi stiller med vår ekspertise innen planlegging, søknader, bygging og administrasjon samt ferdigstillelse. Vi samarbeider ofte med eksterne konsulenter i beregning og planlegging for å sikre forventede resultater.

Vårt datterselskap Tentex bidrar med kompetanse og produkter på geosyntetiske grunn- og jordkonstruksjoner.

Vi gjennomfører omfattende kontroller av innkjørte masser. Kontrollprøvene analyseres av frittstående konsulenter, og vi fremlegger denne dokumentasjonen forløpende. Før våre fyllplasser settes i drift innhenter vi alle nødvendige tillatelser.

Krav til levering av masser.

Forenklet miljørapport

Prosjektregistrering for innkjøring av fyllmasser.

Sertifiseringer

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Filtrér:
Alle avdelinger
  • Alle avdelinger
  • Blystadlia
  • Bråtedalen massemottak
  • Eidsvoll
  • Enebakk massemottak
  • Hobøl
  • Rælingen
  • Vormsund