Massemottak- Vi mottar gravemasse fra bygge- og anleggplasser.

Massemottak

Feiring Miljø

Feiring Miljø betjener behovet av overskuddsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter. Helt i tråd med vår ambisjon om bærekraftig ressursforvaltning forsøker vi å påvirke, bidra og tilrettelegge for størst mulig verdiskaping for lokalmiljøene i regionen gjennom gjenbruk av massene.

Muligheter med massemottak

Vi gjenbruker overskuddsmassene og gir de samfunnsnyttige formål slik som idrettsområder, parkanlegg, bolig- og industriområder, miljø- og støyskjerming, jordbruksområder og rassikring. Sammen med våre samarbeidspartnere tar vi årlig imot 2 million tonn rene gravemasser.

Feiring Miljø har mangeårig erfaring og solid kompetanse innenfor masseforvaltning. For deg som grunneier betyr det trygghet om at alt går riktig for seg.

Er du grunneier og lurer på hva vi kan gjøre for området ditt? Ta kontakt med daglig leder, Ola Lier, for en uforpliktende prat.

Erfaring og ekspertise

Vi stiller med vår ekspertise innen planlegging, søknader, bygging og administrasjon samt ferdigstillelse. Vi samarbeider ofte med eksterne konsulenter i beregning og planlegging for å sikre forventede resultater.

Vårt datterselskap Tentex bidrar med kompetanse og produkter på geosyntetiske grunn- og jordkonstruksjoner.

Vi gjennomfører omfattende kontroller av innkjørte masser. Kontrollprøvene analyseres av frittstående konsulenter, og vi fremlegger denne dokumentasjonen fortløpende. Før våre massemottak settes i drift innhenter vi alle nødvendige tillatelser.

Krav til levering av masser.

Forenklet miljørapport

Prosjektregistrering for innkjøring av fyllmasser.

Sertifiseringer

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

 

Filtrér:
Alle avdelinger
  • Alle avdelinger
  • Dal Massemottak
  • Eidsvoll
  • Feiring Miljø Blystadlia
  • Feiring Miljø Lørenskog
  • Feiring Miljø Vormsund/Kulmoen
  • Hobøl
  • Larvik
  • Rælingen