Asfalt -Feiring Asfalt er størst på asfalt i Oslo. Kontakt oss i dag.

Asfalt

Størst i Oslo på asfalt

Feiring Asfalt er Norges eneste uavhengige asfaltleverandør.

Feiring Asfalt startet opp i 2004 og produserer omtrent 300.000 tonn asfalt i året.

Feiring Asfalt produserer og selger asfalt til rundt 200 aktører i Oslo og på det sentrale Østlandet. Feiring Asfalt produserer asfalt med gjenbruk og kan også produsere lavtemperaturasfalt.

Feiring Asfalt har en total silokapasitet på 800 tonn. Asfalt fremstilles i vår fabrikk ved å bruke steinmateriale som bindes sammen med oljeproduktet bitumen. Grunnet sine elastiske egenskaper egner vår asfalt seg godt som veidekke, med stor motstandsdyktighet.

Vi produserer asfalt med steinkvalitet i mølleverdi 14 som standard, men kan også levere med mølleverdi 7. Masser med mølleverdi 4 kan leveres på forespørsel.

Sertifiseringer

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø
NS-EN 13108-1 Asfaltbetong
NS-EN 13108-5 Skjelettasfalt
NS-EN 13108-7 Drensasfalt