Innkjøring av sprengstein - Feiring

Innkjøring av sprengstein

(Viktig! Les denne siden før innsending av skjema. Se skjema for innkjøring av sprengstein lenger ned på siden.)

Innlevering og utførelse av mekanisk analyse

  • Mekanisk analyse utføres for å måle steinens fysiske egenskaper og må utføres før mottak av masser fra eksterne prosjekter.
  • Analysene utføres på materialer mellom 10 og 16 mm, og sprengstein/kult må derfor knuses før gjennomføring.

Ved innlevering av sprengstein/kult

  • Det må leveres minimum 80 kg grovt materiale for å være sikker på at vi får nok til å utføre analysene.
  • Steinene bør være minimum på størrelse med en knyttneve, men ikke større enn en håndball (63 mm – 125 mm).
  • Materialer bør tas fra hele området som skal testes, hvis dette er mulig.

Til informasjon

  • Materialet innleveres i bøtter eller sekker. Bøtter og sekker kan eventuelt hentes på vårt laboratorium, eventuelt bruk eget utstyr.
  • Kunde faktureres for utførte analyser dersom prøver viser at materialer ikke er egnet til videre bearbeiding og salg.
  • Det trengs normal 1-2 arbeidsdager fra innlevert prøvestein til resultater foreligger.
  • Steinen må tilfredsstille gitte krav til mekaniske egenskaper (LA og MD) for at vi skal kunne bearbeide og gjenbruk den.