Laboratorium - Feiring

Laboratorium

Laboratorium for kvalitetssikring og produktutvikling

Laboratoriet tester kvalitet på våre egenproduserte varer og tar mot eksterne oppdrag.

Feiring bruk sitt laboratorium på Lørenskog er sertifisert av Kontrollrådet. Laboratoriet sitt hovedoppgave er sikring og dokumentering av kvalitet på varer produsert av Feiring Bruk og Feiring Asfalt.

Alle våre produkter blir testet og analysert i forhold til gjeldende standarder.

Pukk- og grusprodukter for vegbyggingsformål følger krav nedfelt i NS-EN 13242 (ubunden bruk), NS-EN 13043 (asfalttilslag), NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13450 (ballastpukk) og Vegvesenets håndbok N-200, asfaltprodukter i henhold til NS- 13108.

Laboratoriet utarbeider alle ytelseserklæringer og CE-dokumentasjon samt underlag til miljødeklarasjoner, og vi tilbyr alle våre kunder full dokumentasjon på våre ferdigprodukter.

I tillegg til kvalitetssikring jobber laboratoriet med produktutvikling både internt og i samarbeid med andre på fagfeltet. Testing og optimalisering av fargenyanser i farget asfalt har vært spennende prosjekt som har hatt mye fokus det siste året.

Laboratoriet tar også mot eksterne oppdrag.

Krav til innlevering og utføring av mekanisk analyse

Sertifiseringer

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
Kontrollrådets klasse H1 prøvingslaboratorier for prøvingsområdene
• Tilslag, mekanisk prøving (P1)
• Asfalt (S)

Filtrér:
Alle avdelinger
  • Alle avdelinger
  • Lørenskog asfalt
  • Lørenskog pukkverk