Pukk og Grus -Hos Feiring Bruk får du det du trenger av pukk og grus.

Pukk og grus

Samfunnets byggestein

Produksjon og salg av pukk og grus er vårt største forretningsområde.

Pukk utvinnes fra fjell, og er derfor en ikke-fornybar ressurs som må utnyttes til det fulle.

Pukk og pukkprodukter brukes nesten uten unntak i alle byggeprosjekter – i fundamenteringer, belegninger og som tilslag i betong og asfalt.

Det forbrukes ca. 15 tonn – ett lastebillass – per innbygger per år i Norge. Feiring har 10 pukkverk på Østlandet og ett i Vestfold, som betjener kunder ved store og små behov.

Vi produserer pukk fra fjell gjennom flere prosesser, vi sprenger, knuser og sikter. Ettersom vi jobber med ulike bergarter vil pukk ha forskjellige farger og bruksområder etter området pukken kommer fra. Vi bruker store ressurser på kvalitetskontroll og testing, og har gjennom snart 60 år opparbeidet et kompetansenivå som alltid sikrer kunden rett kvalitet til rett prosjekt.

For øvrige fraksjoner/steinprodukter som ikke er vist på vår hjemmeside, ber vi dem ta kontakt med oss for avklaring om disse eventuelt finnes på lager eller kan produseres på bestilling. Vi produserer en rekke spesialfraksjoner for diverse formål. Ved slike behov, be om tilbud og veiledning. Ved spørsmål vedrørende produktkvalitet, ytelseserklæringer og CE- dokumentasjon, vennligst kontakt oss.

Vi formidler transport ved behov, se transportpriser.

Sertifiseringer

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet
ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Filtrér:
 • Pukk
 • Sand
 • Singel
 • Hus og hage
 • Gjenbruk
 • Strøvarer
 • Subbus
Alle avdelinger
 • Alle avdelinger
 • Blaker
 • Dal
 • Eidsvoll
 • Enebakk pukkverk
 • Fet
 • Hadeland
 • Hobøl
 • Jessheim
 • Larvik
 • Lørenskog pukkverk
 • Nittedal
 • Stange (forhandler)
 • Trondheim (forhandler)
 • Tønsberg
 • Ålesund (forhandler)