Geosynteter fra Feiring Bruk -løsninger for dårlig grunnforhold.

Geosynteter

Gi oss en dårlig grunn, så har vi løsningen

TenTex er et riksdekkende selskap med spesialkompetanse innen planlegging og bruk av geonett, fiberduker, membraner, gabioner og støyskjerming – såkalte geosynteter.

Geosynteter er en fellesbetegnelse på syntetiske produkter til bruk i jord. Geosynteter brukes der det er utfordringer i grunnen, som f.eks bløt grunn, og behov for forsterkninger.

Foranledningen til TenTex var at Feiring Bruk ofte ble invitert inn i prosjekter med hensikt om å fremme smarte løsninger, i tillegg til å være pukk- og asfaltleverandør. TenTex AS startet opp i 2006 og er et heleid selskap av Feiring Bruk.

Vi bistår ved utfordringer i grunnen, og ved behov for forsterkninger, stabiliseringer, sikring, eller ved landskapsutforminger og landskapsendringer, som f.eks rassikring, flomsikring, massemottak og støyvoller.

Hvorfor TenTex?

 • Eksperter på geosynteter
 • Eksperter på løsninger over bløt grunn, som f.eks myr
 • Vi har løsninger som forsterker og optimaliserer grunnen
 • Reduserer behovet for masseutskiftning og samtidig redusere bruk av granulære masser med opptil 50%.
 • Ved bruk av geosynteter vil det bli en betydelige gevinst, både økonomisk, og miljø- og samfunnsmessig
 • Del av masseforvalter Feiring

Vi tilbyr teknisk bistand, løsningsforslag og dimensjoneringer basert på mer enn 25 års erfaring med anerkjente produkter og dimensjoneringssystemer.

Kontakt oss for en uforpliktende prat slik at vi sammen kan finne smarte og gode løsninger.

Her kan du lese våre salgs- og leveringsbetingelser

Filtrér:
 • Gabioner
 • Asfaltarmering
 • Armering
 • Erosjonssikring
 • Membraner
 • Separasjon/filtrering
 • Stabilisering
Alle avdelinger
 • Alle avdelinger
 • Blaker
 • Dal
 • Enebakk pukkverk
 • Hadeland
 • Hobøl
 • Lørenskog pukkverk
 • Nittedal
 • Stange (forhandler)
 • Trondheim (forhandler)
 • Ålesund (forhandler)