Biogass fyllestasjon på Feiring Bruk er åpent for kunder - Feiring

Biogass fyllestasjon på Feiring Bruk er åpent for kunder

Offisiell åpning vil bli i januar, men alle attester og testfyllinger er gjennomført og godkjent. Noe som vil si at biogasslastebiler allerede nå kan fylle biogass på Feiring Bruk sin avdeling på Lørenskog.

Fyllestasjon er døgnåpen, man trenger kort fra Gasum og tilgang hos oss i Feiring for og komme til anlegget. Ta til venstre før vekta, forbi bingene til privatkunder og videre opp bakken så finner du fyllestasjonen til høyre.

Det ble tidligere i år kjent at Feiring og Gasum inngikk et samarbeid for å kunne levere biogass til Feiring sine kunder på Lørenskog. Sammen håper de å ta fatt på utslippene i anleggsvirksomheten. Bruk av fornybar biogass innen transport kan redusere klimagassutslippene med opptil 90 % gjennom drivstoffets livssyklus, sammenlignet med fossile drivstoff, og gir nesten ingen lokale utslipp av for eksempel partikler og NOx.

Vi føler et visst ansvar for produktene våre når de forsvinner ut porten, også med tanke på miljø og klima. Så langt er biogass kanskje den grønneste formen for energi for den typen transport vi snakker om her, og siden kundene uansett kjører hit for å laste, tenkte vi det kunne være lurt å gi dem muligheten til å tanke samtidig, sier Margrethe Ollendorff, konsernleder i Feiring AS.

Plasseringen av denne fyllestasjonen dekker et stort behov og dette er et stort skritt mot å gjøre gass tilgjengelig for enda flere’, sier Jogeir MunkebyBusiness Development Manager i Gasum. Gasum har for øyeblikket over 22 gassfyllestasjoner på Østlandet, og selskapet jobber aktivt for å utvide stasjonsnettverket i Norge for å dekke den stadig voksende etterspørselen etter gass.

Siste saker