Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen - Feiring

Blir hovedleverandør av steinmaterialer til Follobanen

Feiring Bruk fikk storkontrakt med totalentreprenøren Acciona Ghella for arbeid med Follobanens tunnel – blir hovedleverandør av steinmaterialer til Nordens lengste jernbanetunnel. Det ble nylig klart at Feiring Bruk skal levere betongtilslag til Follobanen, Norges største samferdselsprosjekt,og har inngått kontrakt med den ene av prosjektets totalentreprenører, Acciona Ghella.

Banen vil bestå av et dobbeltspor mellom Oslo S og Ski Stasjon med to 20 kilometer lange tunnelløp. Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) bygger hoveddelen av tunnelen på oppdrag fra Bane NOR.Den nylig signerte avtaleninnebærer at tilslag til betongen skal leveres fra Bjønndalen Bruk, Feiring Bruk sitt uttak i Nittedal, og Grefsrud samt fra selskapets grusforekomst på Jessheim. Leveransen vil i volum være opp til 13.000 tonn pr. uke.

Arne Hovden, salgssjef i den familieeide bedriften, forteller at beslutningen om å bruke sten fra Bjønndalen Bruk kom etter nøye testing i laboratorier inn- og utland:

– Tilslaget fra Bjønndalen Bruk er spesielt godt egnet til bruk i betong ved at man oppnår høy fasthet og redusert behov for sement, sier han.

Hovden legger ikke skjul på at det er en krevende leveranse som nå står foran dem.
– Oppdraget krever at vi produserer på to skift hvilket medfører høy aktivitet, med mye personell og maskiner involvert. Dette er også en kompleks leveranse når det kommer til transport og logistikk, men siden vi allerede har vært involvert i del-leveranser, er vi godt forberedt og gleder oss til fortsettelsen.

Kontrakten, som er den største i firmaets historie siden utbyggingen av Gardermobanen, omfatter også levering av vasket natursand fra Grefsrud på Jessheim. Også her er det helt spesielle utfordringer som det må tas hensyn til.

– All sanden blir vasket og klassifisert i et eget vaskeanlegg. Dette er en krevende prosess som må gjøres nå, siden vi bare får vasket sand i sommerhalvåret. Det er altså svært viktig å sørge for et lager som dekker behovet gjennom hele vinteren, forteller Arne Hovden.

Prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV ser frem til et samarbeid med Feiring Bruk:
-Vi har stor forventning til Feiring Bruk som bidragsyter til prosjektet. De har god kvalitet på leveransene, avstanden til uttakene er tilfredsstillende og de har den kapasiteten og produktsammensetningen vi er avhengige av på et så stort prosjekt, sier prosjektdirektør Fernando Vara i AGJV.

Arbeidet skal etter planen avsluttes i 2020.

– Dette er et på alle måter et stort prosjekt for oss, og med vårt fokus på miljø og bærekraft er det ekstra gledelig å kunne være med og bygge noe som vil gi stor miljømessig gevinst i fremtiden, avslutter Hovden i Feiring Bruk.

Siste saker