Bruk industrien til å få på plass ladenettverket vi trenger - Feiring

Bruk industrien til å få på plass ladenettverket vi trenger

Knut Harald Ollendorff, fungerende konsernsjef i Feiring

“Ingen steder å fylle eller lade” er fremdeles en vanlig forklaringen på hvorfor ikke flere lastebiler går på biogass eller elektrisitet. Skal vi få fart på omstillingen i transportnæringen kan ikke industrien stå stille og vente på en storstilt utbygging. 

Industrien har et ansvar

Som masseforvalter har Feiring naturlig nok nær relasjon med transportbransjen. I høysesongen kjører inntil 1300 lastebiler innom våre avdelinger hver eneste dag. De henter stein og leverer overskuddsmasser fra byggeprosjekter. Bare i Oslo regner man med å måtte kjøre ut 2,6 millioner lastebillass med overskuddsmasser de neste fem til ti årene. 

Med andre ord, tungtransport er en nødvendighet, og antall lastebiler vil bare øke. Det er viktigere enn noen gang å tilrettelegge for bærekraftig massetransport.

Kostbare investeringer

Vi er stolte av at vi denne uken åpnet bransjens første anlegg for grønn massetransport, med egen fyllestasjon for biogass og hurtigladere for el-lastebiler på Lørenskog. Det vil ikke bare gjøre det lettere for kundene å kjøre miljøvennlig, men det sparer dem også for mye tid. 

Samtidig vet vi at denne investeringen ikke hadde blitt en realitet i dag, hvis vi hadde visst det vi vet nå om dagens galopperende utgifter. Dette er investeringer som har kostet oss millioner, og som vi på kort sikt ikke vil tjene en eneste krone på. 

Vi skulle gjerne hatt tilsvarende fylle- og ladestasjoner på alle våre anlegg, og vet at våre bransjekollegaer også ønsker det samme. Dagens situasjon kunne vært en ypperlig anledning til å stimulere til endring, men dessverre ser vi at kostnadsbilde gjør det vanskelig for aktører i industrien å forsvare slike investeringer. 

Vi er klare for å bidra, men skal vi få fart kan vi ikke bære hele kostnaden alene. 

Oslo kommune går foran, resten må følge etter

Oslo kommune skal ha stor skryt for tiltakene som nå innføres. Først kom meldingen om å fjerne bompengeavgiften for tunge kjøretøy på biogass, og i forrige uke kom nyheten om at kommunen vil dekke inntil 80 prosent av investeringskostnaden for utbygging av nye offentlige ladestasjoner for tunge kjøretøy. Det er tiltak som både gjør omstilling attraktivt både for lastebileiere og industri. 

Gode tiltak for Oslo er en god start, men gir ikke det landsomfattende ladenettverket det er behov for. Nå må andre kommuner og stat følge etter. Vi i industrien er  i hvert fall klare for å gjøre vårt og bidra til den grønne omstillingen. 

Knut Ollendorff
Knut Ollendorff, fungerende konsernleder Feiring.

Siste saker