Endelig åpnet anlegg for grønn massetransport - Feiring

Endelig åpnet anlegg for grønn massetransport

Med egen fyllestasjon for biogass og hurtigladestasjon for el-lastebiler skal Feiring redusere klimagassutslippene i anlegg- og transportbransjen.

Anlegget i Lørenskog er det første av sitt slag i tilknytning til en industribedrift, og gir kundene muligheten til å fylle grønt drivstoff når de besøker Feiring.

Fungerende konsernsjef i Feiring, Knut Ollendorff omtaler anlegget som fremtidsrettet og viktig for både Feiring og bransjen.

– Transport av masser utgjør rundt halvparten av all tungtransport i landet og medfører en betraktelig miljøbelastning. Med biogass og el kan dette reduseres med opptil 90 prosent, sier Ollendorff.  

Han mener det er avgjørende at industrien bidrar om Norge skal nå sine mål om reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.

– Industrien spiller en avgjørende rolle for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og lokal forurensing. For Feiring er det viktig å være fremtidsrettede, være med på det grønne skiftet og til nytte for miljøet og kundene, sier Ollendorff.

Det var mange som hadde møtt opp til åpningen.

Fikk skryt av stortingsrepresentant

Anlegget som har fått navnet «grønn massetransport» består av en fyllestasjon for komprimert biogass og to hurtigladestasjoner for el-lastebiler. Til sammen kan 6 lastebiler fylle med grønt drivstoff samtidig.

Stortingsrepresentant, Jone Blikra fra Arbeiderpartiet roste Feiring for å satse på grønne alternativer da han talte til de fremmøtte under åpningen.

– Jeg synes det er helt fantastisk at næringslivet tør å gå foran og satse på bærekraftige løsninger, og spesielt når det er så dyrt som det er nå, sier Blikra.

Han synes anlegget til Feiring er godt eksempel på at viljen og teknologien er der. Nå er det opp til myndighetene å legge til rette for at det over tid lønner seg å satse på klima, hevder Blikra.

– Vi må komme etter og sørge for at både avgiftspolitikken og regelverket blir tilpasset slik at det lønner seg å satse.

Fra v. Varaordfører Lørenskog kommune Ernst-Modest Herdieckerhoff, Jone Blikra Transport- og kommunikasjonskomiteen, Knut Ollendorff Konsernleder Feiring, Sverre Myrli Næringskomiteen.

Et stort løft for Lørenskog kommune

Lørenskog kommune vedtok for snart ett år siden at Feiring fikk bygge forsyningsanlegg for biogass.

Varaordfører, Ernst-Modest Herdieckerhoff fikk æren av å klippe den røde snoren og offisielt åpne «grønn massetransport». Han omtaler det som en stor dag for kommunen.

– Lørenskog har en visjon om å være en grønn, trygg og mangfoldig kommune, og det Feiring her gjør er helt i pakt med denne visjonen. Vi er avhengig av at innbyggerne og næringslivet bidrar og derfor er det så gledelig å se at Feiring satser på bærekraftige alternativer, sier Herdieckerhoff.

Stolte leverandører…

Biogasstasjonen er levert av Gasum, mens Eviny står bak ladestasjonen. Begge leverandørene er svært fornøyde med å være del av Feiring sin satsning. 

– Det er veldig stort for oss å åpne Feiring-laderne, sier Lars Christian Danby Engø fra Eviny. Han forteller at man ser et stadig økende behov for ladestasjoner som er kompatible tilpasset for tungtransport. 

– Lastebiler kan lade på alle andre ladestasjoner, men der må de ofte stå trangt mellom personbiler. Skal vi klare å redusere utslippene fra bransjen må flere gjøre som Feiring. 

Også Gasum skryter av anlegget på Lørenskog. 

– Vi er avhengig av en industri som tar ansvar, og det gjør Feiring. Å gjøre gass tilgjengelig er viktig dersom vi skal få til en omstilling, og dette er et stort skritt i riktig retning avslutter han. 

… Og fornøyde kunder

Hans Erik Becker er eier og daglig leder i Becker Entreprenør AS, en av kundene til Feiring som har satset tungt på grønne alternativer. Becker har både el-lastebiler og lastebiler som kjører på biogass, og er naturligvis veldig glad for det nye anlegget. 

– Det er utrolig gøy når bransjen går sammen og bidrar til omstilling. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som Feiring for å omstille oss, sier Becker – og får støtte av Kai Vegar Østnes i Braathens landskapsentreprenør AS. 

– Vi trenger at industriaktører tar ansvar og det har Feiring gjort, det vil absolutt påvirke vårt valg av pukk og grus leverandør. Dette kommer til å forenkle hverdagen til sjåførene og spare oss for mye tid og penger.

Fakta om grønn massetransport:

Kundene til Feiring kan nå både fylle biogass og lade el-lastebilen mens de henter pukk. Grønn massetransport består av:

  • To lynladerne for el-lastebilene, levert av Eviny – et av Norges største energiselskap, og blant de største i Norden på lynlading.
  • De to laderne er ABBs 360 Kw-ladere som Eviny er først i verden til å ta i bruk.
  • Fire el-lastebiler kan lades samtidig, og de to ladestasjonen har hver en maksimal effekt på 360 kW.
  • Fyllestasjon med komprimert biogass levert av Gasum – et nordisk energiselskap og den ledende eksperten i den nordiske gassbransjen. Komprimert biogass er matavfall fra Oslo og Romerike gjort om til biogass. Kortreist og god ressursutnyttelse.
  • Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel.
  • Biogass er et fullt fornybart og miljøvennlig brennstoff som kan bidra til å redusere livssyklusutslippene av klimagasser med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossilt brennstoff.

For mer informasjon:
Anette Ingand, kommunikasjonssjef hos Feiring, 902 35 047
Lars Christian Danby Engø, prosjektleder hos Eviny, 406 15 50
Svein Erling Aarseth, Salgssjef Gasum, 46 66 55 42

Siste saker