Farget asfalt gir store muligheter - Feiring

Farget asfalt gir store muligheter

Estetikken i bybildet kan se helt annerledes ut i fremtiden. Markerte felter, parker, skoler og gangveier vil kunne få helt nye uttrykk ved bruk av skreddersydd farget asfalt.

I 2019 vedtok det rødgrønne byrådet i Oslo å trappe opp sykkelsatsingen. Målet er en tredobling av antall sykkelveier. Bybildet kan endres i stor grad ved at aktører velger å benytte seg av farget asfalt for å markere forskjellige bruksområder.

Den årlige asfaltproduksjonen i landet ligger på omtrent 7 millioner tonn. Majoriteten benyttes til veiutbygging. Norge har de siste årene sett en betydelig økning av farget asfalt, ikke minst til markering av sykkelfelt. Østlandsbedriften Feiring Bruk har i lang tid forsket på, og utviklet farget asfalt. Bedriften kan produsere omtrent alle farger ved bestilling.

Feiring Bruk har bidratt med rød asfalt til mange sykkelveier i Oslo-området. Stein Johansen, Overingeniør i Veiseksjonen Bymiljøetaten, utdyper hvorfor dette er viktig:

– Oslo kommune Bymiljøetaten velger å legge rød asfalt i sykkelfeltene for å synliggjøre disse. Rødfargen bidrar som et signal til bilistene om at her skal det ikke kjøres, og bedrer derved sikkerheten for syklistene.

Driftsleder ved Feiring Asfalt, Ole Bjørnar Lune, har vært med i utviklingen av produktene og forteller om mulighetene med farget asfalt:

-Den fargede asfalten har mange anvendelsesområder. På årsbasis leveres det flere tusen tonn av rød asfalt til markering av sykkelveier. Vi ser farget asfalt flere steder i bybildet; som rød asfalt på idrettsbaner, grønn markerer parkering for EL-biler, og blå markerer HC-parkering. Vi produserer også sandbrun asfalt som er praktisk i oppkjørsler, eller der man utfordres med at grus renner vekk ved store regnskyll. Historien rundt den sandbrune fargen er litt morsom; Den ble utviklet ved et uhell. Under produksjon av rød asfalt ble det ved en feiltakelse ”glemt” å tilsette fargestoff. Vi tok prøver av resultatet, og på laboratoriet vårt analyserte vi og videreutviklet den brune asfalten som viste seg å ha mange positive bruksområder.

Robert Norbeck, daglig leder i Feiring asfalt, mener farget asfalt vil ta en større plass i samfunnet.

– Så vidt jeg vet er det kun Feiring Bruk som produserer farget asfalt i et like bredt spenn som vi gjør her i Norge. Forespørselen etter farget asfalt øker, og i år har vi bygget om asfaltverket slik at vi kan produsere omtrent alle farger. Det er spennende å se hvor bra resultatene blir og hvor synlig disse feltene blir ved bruk av farger, avslutter han.

Siste saker