Feiring først i landet med helautomatisk fargeasfaltverk - Feiring

Feiring først i landet med helautomatisk fargeasfaltverk

Etterspørselen etter farget asfalt har økt de siste årene. Når Feirings asfaltverk på Lørenskog gjenåpner denne uka er fargeprosessen nå helautomatisert. Det betyr at de nå kan lage alle asfaltfarger og at arbeidshverdagen blir tryggere og enklere.

– Mens man tidligere brukte håndmakt og måtte kaste 10-kilossekker med farge inn i produksjonen, skjer dette nå automatisk. Det gjør det lettere fysisk, men bedrer også sikkerheten, forteller en glad Ole Bjørnar Lunde, driftsleder for Feiring asfalt.

Og dette er ganske unikt. Ifølge Niels Ebbe Gjørup i KVM, som har levert anlegget, er dette det eneste i sitt slag i Norge. I Danmark og Sverige finne det kun to anlegg som ligner. 

– Det er helt unikt med et fargeblandesystem som rommer hele fargepaletten. Med dette anlegget kan Feiring blande alle farger som er tilgjengelige på markedet. Dette er mulig fordi anlegget kan blande forskjellige fargepellets, forklarer han. 

Godt fornøyde. Ole Bjørnar Lunde fra Feiring og Niels Ebbe Gjørup fra KVM.

Farget asfalt, mer enn sykkelstier

– Vi syns det er utrolig gøy å kunne være først ute med dette. Vi har tro på at flere med tiden vil få øynene opp for de mangfoldige bruksområdene for farget asfalt, sier Lunde i Feiring.

Han tror vi kommer til å se mer bruk av asfalt fremover for å markere forskjellige soner, for eksempel i trafikken, på parkeringsplasser og i skolegårder. Eksempelvis kan ladeplasser markeres med grønn og handikapparkering med blå. Lunde får støtte av Gjørup i KVM.

– Farget asfalt er nok en trend vi bare har sett begynnelsen av. Samtidig som det blir mer og mer vanlig å dele trafikken opp med farger, er det stor forskjell på holdbarheten på malt asfalt og asfalt som er innfarget, sier han. 

Økende popularitet

Andelen som bestiller farget asfalt har økt jevnt de siste årene. Hovedkunden er kommuner og asfalt til sykkelveier er asfalten det leveres mest av. Allerede første produksjonsdag, har Feiring bestilling på flere hundre tonn farget asfalt, mesteparten skal brukes på sykkelvei.​

– Men vi ser også at flere private har fått øynene opp for farget asfalt. Sandbrun, som minner om fargen på grusvei, er den nest mest populære fargen, Den kan for eksempel brukes der kulturminner setter begrensninger for svart asfalt, sier Lunde.

Mer og mer populært. En av de første fargene ut av det nye asfaltverket var brun asfalt til privat oppkjørsel. Foto: Lars Lundkvist, Annleggservice Øst

Oppgraderingen av asfaltverket på Lørenskog, betyr også at Feiring nå kan styre hver av de to asfaltverkene sine separat. At de to verkene nå er uavhengige av hverandre er med på å sikre kontinuerlig drift. 

– Det nye anlegget har en fire tonns mikser og er et batchblandeverk, som produserer mer nøyaktig kvalitet. Ferdigvareanlegget med fem siloer rommer 264 tonn ferdig asfalt, og er bygget slik at det kan utvides, forteller Gjørup.

Viktig miljøperspektiv

Da anlegget ble modernisert sist, ble det mulig med høy prosent gjenbruksasfalt. Feiring har nå 40 prosent gjenbruksasfalt som standard. Nå tas det ytterligere grep for å minimere belastningen til asfaltverket.

– Dette er, i motsetning til tidligere, et lukket anlegg. Det betyr mye for både støv og støy, i tillegg til at det er mer energieffektivt. I 2023 vil også tørkingsprosessen ved våre asfaltverk være drevet på biogass, som betyr at co2-utslippene i denne delen av produksjonen vil kuttes med opp mot 90 prosent, sier Lunde.

Han forklarer at all farget asfalt hos Feiring lages som lavtemperaturasfalt, som betyr både mindre utslipp og bedre arbeidsmiljø. 

– Dampen fra asfalten halveres for hver 15 grader asfalten reduseres med, og vi reduserer den ca. 30 grader, som igjen betyr mindre asfaltdamp for de som arbeider på anlegget, sier Lunde.

Det nye anlegget er et lukket anlegg. Det betyr mye for både støv og støy, i tillegg til at det er mer energieffektivt.

Siste saker