Feiring har kjøpt opp transportselskapet Lierfoss Transportsentral - Feiring

Feiring har kjøpt opp transportselskapet Lierfoss Transportsentral

På grunn av økt behov for egen transportkapasitet har Feiring AS  kjøpt opp Lierfoss Transportsentral AS. Transportselskapet inngår nå som en del av Feiringkonsernet. 

– Vi ser at stadig flere oppdragsgiver forventer at vi også har noe egen kapasitet i transportleddet. Innlemmelsen av Lierfoss Transportsentral gir Feiring større fleksibilitet og gjør oss bedre rustet til å møte denne etterspørselen. Vi er utrolig glade for å ha fått Lierfoss og Trond med på laget, sier Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiring. 

Mer komplisert massehåndtering, spesielt i form av økende krav til miljørapportering og fokus på kvalitet og bærekraft, er den største grunnen til at konsernet ser behov for å også ha egen transportaktivitet. 

Godt samarbeid

Daglig leder for Lierfoss Transportsentral AS, Trond Lysaker, blir sittende i sin stilling og har fått kontorplass på Lørenskog sammen resten av Feiring- gjengen. 

– Feiring er en solid aktør i bransjen som har de beste forutsetningene for å kunne tilby kundene en totalpakke innen transport og massehåndtering. Vi har hatt et godt samarbeid i flere år allerede og jeg føler meg trygg på videre fremdrift under Feiringkonsernet, sier Lysaker.

Opprettholder styrken med eksterne transportører

Til tross for oppkjøpet, kommer fortsatt eksterne transportører og entreprenører til å utgjøre hovedvekten av selskapets kunder. 

– Samarbeid med dyktige transportfirmaer med større kapasitet er en vital del av driften vår, men vi opplever i større grad at små og mellomstore entreprenører ønsker å forholde seg til kun en aktør, både for transport og massehåndtering. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan tilby varer helt fram, forteller Ollendorff Lien. 

Lierfoss Transportsentral AS ble opprettet i 2008 av Trond Lysaker og består i dag av 2 ansatte. De har i tilegg kontor på Lierfoss hvor Stine Wangen på administrasjon sitter.

Fornøyd duo. Trond Lysaker og Margrethe Ollendorff Lien

Siste saker