Feiring inviterer til informasjonsmøte 14. januar - Feiring

Feiring inviterer til informasjonsmøte 14. januar

Formannskapet i Lørenskog kommune vedtok i November å legge detaljreguleringsplan for Feiring ut til offentlig ettersyn.

Samfunnet har et stort behov for byggeråstoff for å opprettholde utviklingen og vedlikehold. Planforslagets intensjon er å legge til rette for uttak av fast fjell, produksjon og videreforedling av pukk og andre byggeråstoffer i et langsiktig tidsperspektiv, samt sikre at eksisterende virksomheter innenfor planområdet kan videreutvikles.

Planforslagets intensjon er også å dempe konsekvensene av driften for omgivelsene, og ta hensyn til kultur- og naturverdier innenfor planområdet.

I den anledning ønsker vi å invitere naboer og interessenter til et informasjonsmøte/høringsmøte lørdag 14. januar kl. 12.00.

Vi ønsker at dere skal melde dere på og ser oss nødt til å sette et minstekrav på 10 påmeldte. Vi vil i tillegg ta en tur ut i bruddet.

Meld deg på her https://bit.ly/informasjonsmote

Link til reguleringsplan og dokumenter

Vi sees!

Siste saker