Fyllestasjon for biogass på Lørenskog - Feiring

Fyllestasjon for biogass på Lørenskog

Regjeringen ønsker en grønnere hovedstad

I 2020 stilte Oslo kommune krav om fossilfri transport av masser til og fra kommunens egne byggeplasser. Lastebiler som frakter sand, pukk, bygningsrester og lignende kan altså ikke kjøre på vanlig anleggsdiesel. Innen 2030 er målet 95 prosent reduksjon i klimagassutslipp i Oslo! Vi forventer derfor at i løpet av de neste årene blir det fossilfri massetransport i alle prosjekter bestilt av kommunen.

I den sammenheng er det viktig at industrien tilpasser den daglige driften og sørger for lavere CO2-utslipp. Klimaavtrykk og forurensning er faktorer som veier tyngre i valget av leverandør i dagens marked. Det vil være desto viktigere med et godt energiregnskap for fremtidens entreprenører.

Fyllestasjon for biogass på Lørenskog

Vi vil legge til rette for det grønne skiftet og gjøre det enklere for våre kunder å ta grønne valg, og etablerer derfor fyllestasjon for biogass på anlegget på Lørenskog i samarbeid med Gasum.

– Vi håper med dette og gjøre hverdagen til våre kunder litt enklere. Siden de uansett skal innom oss for å hente lass vil det være kost- og tidsbesparende når de får muligheten til å fylle drivstoff samtidig, sier Margrethe Ollendorff, ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling og dessuten medeier i Feiring Bruk AS.

Med naturgass og biogass kjører du renere enn med diesel

Ved å fylle naturgass (LNG eller CNG) i stedet for diesel, kan du redusere klimagassutslippene i løpet av drivstoffets livssyklus med hele 20 prosent. Med biogass (LBG eller CBG) er klimagassutslippene hele 90 prosent lavere. (Gasum.no)

– Vi føler jo på et visst ansvar for våre varer når de forlater porten og da spesielt med tanke på miljø og klima. Det blir strengere krav til utslipp i vår bransje, noe vi er helt enige med. Men fyllelogistikken er et fordyrende element i dag for våre kunder, og vi gjør dette for at det skal bli lettere for kundene våre å ta grønne valg, sier Margrethe Ollendorff avslutningsvis.

Fyllestasjonen skal stå klar ila september 2021.

Siste saker