(Utgått) Geologistudent og lyst på sommerjobb hos oss? - Feiring

(Utgått) Geologistudent og lyst på sommerjobb hos oss?

Feiring er ekspert på bærekraftige totalløsninger og produkter innen stein, asfalt & geosynteter. Vi mottar, gjenbruker og gjenvinner masser. Med god ressursforvaltning muliggjør vi store besparelser for kunder, miljø og samfunn.

Siden oppstarten av det første grustaket på Asak i Skedsmo i 1954 har vi levert minst 200 millioner tonn stein, pukk, grus og asfalt til oppbyggingen av Norge.

Stillingsbeskrivelse
På veien mot våre mål ønsker vi å tilby bergtatte geologistudenter en betydningsfull sommerjobb. Vi ser behovet for en mer detaljert kartlegging av våre brudd, da spesielt med tanke på strukturgeologi og bergmekanikk. Vi leverer store mengder tilslag til asfalt og betong, hvor kvaliteten og de mekaniske egenskapene på råvaren er viktige parameterer. Det kreves derfor en forutsigbarhet i produksjonen knyttet til leveransegarantien ovenfor våre kunder. Med andre ord vil dere få høyst aktuelle oppgaver som skal hjelpe Feiring med videre drift.

Primært vil jobben være kartlegging av bergarter og bergartsgrenser, sprekkesystemer og sprekkeretninger, større sleppesoner eller andre faktorer som kan bidra til hvordan vi velger å drive bruddet videre, da for eksempel skyteretning på salver for å oppnå god fragmentering.

Dere vil jobbe i makkerpar og få veiledning fra våre steingale bergingeniører. Den ene bergingeniøren vår var faktisk ferdigutdannet i fjor, så det er ikke lenge siden hun var i deres vernesko.

Kvalifikasjoner

  • Fullført tredje- eller fjerdeåret på geologistudiet
  • Førerkort klasse B
  • Arbeider selvstendig og effektivt
  • Gode samarbeidsegenskaper

Hos oss har vi et uformelt og hyggelig miljø hvor vi alle spiller hverandre gode og jobber sammen mot
et kollektivt mål. Hvis du kunne tenke deg en spennende sommer med faglig påfyll og studierelevante arbeidsoppgaver sammen med en hel gjeng steingale folk – søk på sommerjobb hos oss. Vi garanterer at det blir supergneis, og vi skal ikke ta deg for granite.

Søknad og spørsmål kan sendes til
Tanja Marie Gjerde
Tanja.gjerde@feiring.no
+47 95767670

Siste saker