Historiens største kontrakt for Feiring Bruk - Feiring

Historiens største kontrakt for Feiring Bruk

Feiring Bruk har inngått et samarbeid med Skedsmo Betong om å levere tilslag til produksjon av betong. Kontrakten strekker seg over en 15 års periode hvor det skal bli levert mellom 200-300 tusen tonn i året. Med det blir dette en av de største kontraktene for Feiring Bruk.

Tilslag er en fellesbetegnelse for naturlig oppdelte eller mekanisk knuste bergartsmaterialer som inngår som komponent i betong. Til nå har det vært naturssand som oftest har blitt brukt, men dette er en svært begrenset ressurs. Tilslaget Feiring skal levere til Skedsmo betong er av knust materiale fra Bjønndalen Bruk i Nittedal.

Erstatter natursand med maskinsand

Seniorrådgiver Arne Hovden har jobbet lenge med prosjektet og er nå både stolt og glad.

Jobben vant vi på basis av kvalitet, leveransedyktighet og ikke minst vår evne til å tenke nytt og bærekraftig,

En utfordring for oss er at omtrent 20 prosent av steinen som utvinnes i alle pukkverk ikke blir brukt – det har rett og slett vært ansett som avfall. Ved å utnytte disse materialene går vi mot 100 prosent ressursutnyttelse i vårt pukkverk i Nittedal. I tillegg spares naturressurser ved å gå over til knust maskinsand. Bra for oss og bra for miljøet, avslutter en stolt Hovden.

MIKS forskningsprosjekt

Sammen med NTNU, SINTEF, DTU, NIST, Norcem-Heidelberg AS og Skanska Norge AS har Feiring vært en del av et forskningsprosjekt med mål å erstatte natursand som tilslag i betong med maskinsand (MIKS).

Natursand har gjennom millioner av år blitt slipt ned og fått en glatt og rund form som er vanskelig å gjennskape. Den største utfordringen er at maskinsand inneholder mer finstoff og har en mer kantete form. Dette gjør at fersk betong med maskinsand blir mindre flytende og vanskeligere å arbeide med. Forskningsgruppa har utviklet testmetoder for å karakterisere den knuste sandens egenskaper og utviklet verktøy for å sette sammen betong med knust sand, og forutsi betongens flyteegenskaper med dette materialet.

Prosjektet er i avsluttende fase og kan vise til gode resultater.

Stor oppgradering

Faktisk så gode resultater at vi nå implementerer det i Bjønndalen bruk. Avdelingsleder Barbro Grønnerud kan fortelle om en massiv oppgradering av anlegget i Nittedal. Vi skal oppgradere anlegget vårt for rundt 40 millioner kroner for å kunne produsere maskinsand. Vi går til innkjøp av en VSI (kubbisator) samt et helt nytt vaskeverk. I tillegg til bruk i fersk betong ser maskinsanden ut til å være helt optimal for hellestøping, tørrbetong og mørtel, så dette lover godt. Dette blir veldig spennende for Bjønndalen Bruk.

Et vaskeanlegg likt det på Lørenskog skal settes opp på Bjønndalen

Vil ha fremadrettede samarbeidspartnere

Skedsmo Betong er en ledende leverandør av ferdigbetong. Sentralt plassert på Romerike, og med en produksjonskapasitet på 150 000 m3 ferdigbetong i året. De er en av Norges eldste og Norges nest største fabrikk innen produksjon av ferdigbetong. Kundegruppen er alt fra private som skal støpe garasjeplate eller støttemur til de største boligprosjektene i distriktet.

Valget av Feiring som samarbeidspartner er et langsiktig og strategisk valg forklarer daglig leder hos Skedsmo betong, Lars Børrud. Vi mener vår beliggenhet mellom Oslo og Gardermoen blir viktig også i fremtiden og ønsker å være en ledende aktør i området i mange år fremover. For å få til dette trenger vi solide og fremadrettede samarbeidspartnere slik at vi i fellesskap kan ligge i front både med tanke på bærekraft og miljø, men også teknologi. Feiring har vist at de satser offensivt og har sagt seg villig til å bidra til denne utviklingen. Vi kjenner til tilslaget fra Bjønndalen fra tidligere og i tillegg til at det holder god kvalitet er det kort transport som slår positivt ut både på miljø og økonomi, avslutter Børrud.

Daglig leder for Feiring bruk, Knut Ollendorff er også full av lovord.

Dette er en svært viktig kontrakt for Feiring Bruk. Skedsmo Betong er en viktig aktør som tar bærekraft og miljø på største alvor, og at de velger oss på basis av vår miljøprofil bekrefter at vi sammen kan skape både konkurransekraft og spare naturressurser. Vi er ydmyke over oppgaven og gleder oss til samarbeidet.

Bjønndalen Bruk brytes på den kjente og spesielle Rombeporfyren. Det er en feltspatisk, porfyrisk bergart og finnes kun 3 steder i verden. Den er meget slitesterk og forvitringsbestandig og er derfor svært godt egnet som tilslag til høyverdig betongtilslag med store krav til fasthet i betongen.

Bjønndalen
Arne Hovden og Barbro Grønnerud med Feiring Bruk sin største kontrakt.

Siste saker