Investerer 110 millioner i nytt knuse- og vaskeanlegg på Bjønndalen - Feiring

Investerer 110 millioner i nytt knuse- og vaskeanlegg på Bjønndalen

Med det nye anlegget på Bjønndalen Bruk kan Feiring produsere 300 tonn industrisand i timen. Anlegget, som er levert av Nordic Bulk, skal bruke overskuddsmasser fra pukkproduksjon til å lage høykvalitets industrisand. Nå gjennomføres siste runde med prøvedrift. 

Nordic Bulk og CDE Group har levert Feiring sitt nye knuse- og vaskeanlegg. Det nye vaskeanlegget gjør at Feiring bedre kan utnytte 100 prosent av det som tas ut av fjellet og gjenvinne gamle restmasser fra pukkverksdriften. Viktigst av alt, vaskeanlegget gjør det mulig å produsere en industrisand som har de samme egenskapene som natursand som tilslag i betong.

Våt teknologi
Natursand er den mest konsumerte naturressursen etter vann, og enkelte steder er den ikke-fornybare ressursen allerede en mangelvare. Samtidig er det en utfordring for pukkverk at ca. 20 prosent av uttaket er vanskelig å finne bruksområder til. 

– Vi er stolte av å få samarbeide med Nordic Bulk og Feiring som våger å satse på innovative løsninger, sier Eunan Kelly, leder for forretningsutvikling i Europa hos CDE.  

– Når konvensjonelt tørrbehandlingsutstyr sliter med å håndtere finstoff fra knust stein, som ofte har et høyt finstoffinnhold, viser vår våtbehandlingsteknologi seg å være bedre rustet til å takle disse utfordringene. Ved å bruke denne teknologien kan Feiring produsere høykvalitetssand og maksimere produktutbyttet fra pukkverket, forklarer Kelly. 

Sikter mot 100 prosent ressursutnyttelse
– Med det nye knuse- og vaskeanlegget vil vi gå fra 20 prosent overskuddsmasser fra produksjonen i Bjønndalen/Nittedal til å være nede i mellom 3 til 4 prosent. På sikt vil vi oppnå 100 prosent ressursutnyttelse. Dette er altså vinn-vinn både med tanke på ressursbruk og utslippene knyttet til transport, sier Fredrik Brubakken, avdelingsleder på Bjønndalen Bruk.

Ved å benytte ressurser som vi tidligere ikke fikk brukt og som tok opp store arealer i pukkverket, kan Feiring nå redusere behovet for natursand, en begrenset ressurs som man stadig må kjøre lenger vekk for å få tak i.

Høykvalitets industrisand

– Det nye vaskeanlegget gjør det mulig for Feiring å redusere driftskostnader gjennom bedret ressursutnyttelse, samtidig som det har betydelige fordeler miljømessig, sier Steen Sanddahl, prosjektleder i Nordic Bulk som er leverandør av anlegget.

Feiring har samarbeidet blant annet med NTNU, SINTEF og Betong Øst for å finne en best mulig løsning for å erstatte natursand i betong. Allerede i 2021 begynte Feiring å produsere industrisand på Feiring Bruk i Lørenskog. 

– Bergarten i pukkverket i Nittedal er helt spesiell. Den brukes derfor i all hovedsak til formål som har høye krav til steinen for å oppnå ønsket styrke eller levetid. Innledende tester har vist at denne bergarten har særlig gode egenskaper som industrisand i betong, sier Brubakken.

Det betyr at man både potensielt kan redusere sementforbruk og bedre flyten i betongen uten å gå på bekostning av verken betongens styrke eller levetid.

Økende interesse

Selv om investeringen har kostet, mener Brubakken at dette er riktig vei å gå.

– Det koster å gjøre det rette. Men for oss som lever for å bedre ressursutnyttelsen, så kunne vi ikke lenger se på at disse overskuddsmassene sto ubrukt. Et overskuddsprodukt har blitt til gull.


– Å foredle overskuddsmasse til høykvalitets industrisand er både kostnadseffektivt og bærekraftig. Med strengere miljøkrav, og lang transportvei for natursand, merker vi at flere i Oslo-området nå snuser på industrisand, sier Brubakken.

Den store interessen for produktet gjør at 50 prosent av produksjonskapasiteten ved anlegget allerede er solgt.

Siste saker