Klare for mottak av masser på Kløfta - Feiring

Klare for mottak av masser på Kløfta

Feiring Bruk utvider virksomheten på Østlandet med et massemottak på Kløfta. Det nye mottaket har en kapasitet på inntil 1,5 millioner tonn og følger selskapets høye miljøkrav.

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. For å møte etterspørselen åpner Feiring Bruk et helt nytt massemottak på Rogndalsbekken, langs Fylkesveg 450 (Gamle riksvei 2) mellom Kløfta og Borgen. Det nye mottaket åpnet for innkjøring av masser 19. september, og har kapasitet for å ta i mot inntil 1,5 millioner tonn rene gravemasser.

– Fyllmassene på det nye mottaket vil bidra til økt sikkerhet for hus i nærområdet som ligger i faresonen for ras. Det samme gjelder Fylkesvei 450 som per dags dato er stengt, sier Wiktor Johansen, avdelingsleder for massemottak i Feiring Bruk.
Fyllplassene bidrar til viktige miljøgevinster ved å utnytte ellers vanskelig nyttbare masser som som en ressurs, for å opparbeide nytt og bruksvennlig terreng. Det foretas hyppige kontroller av innholdet i de innkjørte masser, gjennom et omfattende oppfølgingsprogram. Analysene foretas av frittstående konsulenter, og det fremlegges løpende dokumentasjon etter avtale. Før fyllplassene settes i drift, innhentes alle nødvendige tillatelser.

– Det nye mottaket ligger midt i løypa, med lett adkomst fra E16 både nordfra og sørfra. Dette er en miljøgevinst i seg selv, siden behovet for transport minsker, påpeker Johansen.

Rogndalsbekken føyer seg inn i rekken av massemottak i regi av Feiring Bruk.

Siste saker