Ledende aktører inngår bærekraftig samarbeid - Feiring

Ledende aktører inngår bærekraftig samarbeid

Feiring Bruk og Lundhs AS, har inngått samarbeid i et av Lundhs’ brudd i Larvik med et klart felles mål: 100% utnyttelse av overskuddsmassene i steinbruddet.

Feiring Bruk og Lundhs, som begge er familieeide bedrifter med lang erfaring innenfor sitt felt, har begge et mål om å utnytte hele naturressursen de forvalter. Avtalen som nå er inngått er et stort steg i riktig retning for å nå dette målet for Lundhs’ brudd i Malerød. Det er stor etterspørsel etter pukk, og å utnytte hele ressursen fra et steinbrudd har også et viktig miljøperspektiv. Naturstein er blant de mest bærekraftige byggematerialene man kan bruke, nå skal de samarbeide om å utnytte 100% av volumene.

«Vi er veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Feiring Bruk, som er en stor og seriøs aktør i bransjen. Vi har begge mål om å utnytte 100 % av volumene som utvinnes fra fjellet.», sier daglig leder i Lundhs Thor-Anders Lundh Håkestad.

I dag er det ca. 10 % av larvikitten i Malerød som kvalifiserer til markedet for overflater av stein. I tillegg benyttes alle avkapp til mureblokkproduksjon. Når resten nå leveres som råstoff til knusing, oppnår bruddet i Malerød, som første brudd innen larvikittindustrien, 100 % utnyttelse av uttatt masse.

Samarbeidet er en viktig grønn satsing for Feiring Bruk, hvor overskuddsmaterialet til Lundhs blir råvare for videre nedknusing hos Feiring. Det nyetablerte pukkverket i Re, 10 km utenfor Tønsberg sentrum, har salgsstart våren 2019. Anlegget i Larvik er Feirings andre etablering i Vestfold.

”Dette er en grønn satsning for begge parter. Lundhs er, som Feiring, en familiebedrift med lang historikk og et bevisst forhold til å utnytte steinressursene vi forvalter på best mulig måte for miljø og samfunn. Vi ser frem til samarbeidet, og til å knytte sterkere bånd med Lundhs”, sier daglig leder i Feiring Bruk, Knut Harald Ollendorff.

Samarbeidsavtalen ble signert torsdag 2.mai i Lundhs’ steinbrudd i Larvik. Det forventes at pukkverket kan produsere 300 000– 500 000 tonn pukk årlig ved full drift. Dette er mer enn det Malerød-bruddet genererer i dag av overskuddsmasser.

”Så vidt jeg vet er dette et unikt prosjekt i Norge. Hele natursteinsbransjen er opptatt av å øke ressursutnyttelsen, og mange er i ferd med å finne alternative bruksområder for overskuddsmassene, men ingen har så langt kommet opp på hundre prosent utnyttelse”, sier Olav Hallset, Fagsjef i samfunn i Norsk Bergindustri.

Om Lundhs: Lundhs er Nord-Europas største produsent av naturstein. Lundhs tar ut råblokker av stein i høy kvalitet, hovedsakelig fra Norge, og eksporterer materialene til steinfabrikker verden over. Lundhs portofolio består av larvikitt fra Larvik, anortositt fra Sirevåg, og granitt fra Palin Granit i Finland. Lundhs’ hovedkontor er i Larvik, og bedriften har 140 ansatte. Mer fakta Lundhs: lundhs.no

Siste saker