Margrethe Ollendorff Lien tar over som ny konsernleder - Feiring

Margrethe Ollendorff Lien tar over som ny konsernleder

Ny konsernleder for Feiring AS 

1.september tiltrer Margrethe Ollendorff Lien som konsernsjef for Feiring AS. Feiring AS er et industrikonsern med over 200 ansatte og hadde en omsetning i 2020 på rundt 700 millioner. De er en masseforvalter og en totalleverandør til vei og bygging av grunn. Siden oppstarten på Lørenskog i 1962 har Feiring levert og tatt imot over 150 millioner tonn stein, pukk, grus og asfalt. 

Familiebedrift 

Margrethe Ollendorff Lien er tredje generasjon som arbeider i familiebedriften. Bestefar Knut Ollendorff startet med grus allerede i 1954. Hennes far, Trygve Ollendorff, som også har vokst opp med bedriften og har ledet denne i en mannsalder, går nå over i rollen som arbeidende styreformann. Feiring AS består i dag av 5 forretningsområder; Feiring Bruk AS, Feiring Miljø AS, Feiring Asfalt AS, Tentex AS og Feiring Eiendominvest AS. Knut Harald Ollendorff, broren til Margrethe, er daglig leder for det største forretningsområdet Feiring Bruk, som omfatter hele pukk- og grusvirksomheten.  

Naturlig tid for lederskifte 

Det er en naturlig tid for et lederskifte nå, forklarer Trygve Ollendorff. Feirings verden er konstant under endring– ment nå virker alt å gå raskere og raskere – i hvert fall for en som begynner å dra på årene. Inntog av ny teknologi og nye måter å løse ting på gjør det nå naturlig med et lederskifte som operativ konsernleder. Styret har derfor jobbet med dette de siste to årene og vurdert både interne og eksterne kandidater.  

Margrethe er dedikert, utrolig dyktig og absolutt den rette personen til å bygge videre på de kvalitetene Feiring har. Hun fikk jo stein inn med morsmelka og har jobbet for familiebedriften lenge, men jeg er veldig fornøyd med at hun har takket ja til å ta dette steget videre. Hun er miljøbevisst og har jobbet iherdig med å få Feiring «fra grå til grønn». Som menneske er hun åpen, inkluderende og engasjert –viktige kvaliteter for en god leder. Jeg kommer til å fortsette som arbeidende styreformann og gleder meg til å være med videre på reisen, avslutter han.  

Margrethe Ollendorff Lien er utdannet sivilingeniør, og jobbet i Multiconsult før hun begynte i familieforetaket som ansvarlig for innovasjon og forretningsutvikling. Jeg er ydmyk over ansvaret jeg nå skal få, sier Margrethe. Jeg vil bygge videre på den herlige kulturen og innsatsen som har vært dyrket frem gjennom 60 år. 
Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn, og jobber kontinuerlig med å forbedre oss og jobbe fram innovative løsninger for et mer bærekraftig samfunn, forteller den nye konsernlederen. Vi ønsker å ta grep om hvordan vår bransje skal utvikles i fremtiden, både når det gjelder forretningsmodeller og bruk av ny teknologi. 

Ny konsernleder for Feiring AS, Margrethe Ollendorff Lien

Vil endre bransjen 

De fleste i Feiring vet allerede at Margrethe er genuint opptatt av miljø og bærekraft. Jeg mener at Feiring er i en unik posisjon som pådriver i å dytte anleggsbransjen fra grå til grønn, forklarer hun. Vi jobber jo med jomfruelige bergmasser som er en ikke-fornybar ressurs. Dog en ressurs som samfunnet er helt avhengig av. Hvert år har hver eneste innbygger behov for rundt 15 tonn stein og mineraler. Kun slått av vann med sine 70 tonn pr innbygger. Med andre ord er stein en ressurs vi er helt avhengig av nå, men også i framtiden. Og det er derfor det hviler et stort samfunnsansvar på oss og andre i bransjen. Det er begrenset med stein med høy kvalitet som ofte er nødvendig for å bygge infrastruktur med lang levetid, nær forbrukerområdene. Min filosofi er at når du først har etablert et pukkverk med det naturinngrepet det innebærer, bør man drøye ressursene og utnytte dem helt ut.  

Sirkulær masseforvaltning 

Med den filosofien er det ikke rart at av hjertebarnene til Margrethe er forskningsprosjektet «sirkulær masseforvaltning». Her er målet maksimal utnyttelse og gjenbruk av masser på en bærekraftig måte. Vi vil se på både egen verdikjede og bransje for å utvikle gode digitale systemer slik at sirkulær masseforvaltning etter hvert kan bli den nye standarden, sier Margrethe engasjert. 

Kvinnelig konsernleder 

Feiring opererer i bygg og anleggsbransjen, en bransje det tradisjonelt sett er få kvinner i og veldig få kvinnelige ledere. For Feiring er det viktigste at du er en god person og gjør en god jobb, men byggebransjen trenger mangfold og det er klart det er stas det er nettopp Margrethe som utmerket seg som den beste kandidaten, sier Trygve.

Siste saker