Naboinformasjon: Bjønndalen Bruk - Feiring

Naboinformasjon: Bjønndalen Bruk

Vi ønsker å informere våre naboer om noen endringer som skjer på Bjønndalen Bruk. Vi har gjort noen oppdateringer på vårt produksjonsanlegg for knusing og sikting av stein. Nå har vi tilkoblet noe vi kaller kubisator og et vaskesikt. Dette gjør at vi bedre kan utnytte det vi tar ut av fjellet og håndtere overskuddsmasser fra tunneler og fjellrom.

Denne oppdateringen er først og fremst for å møte etterspørselen etter maskinsand. Den maskinsanden vi produserer av vår egen overskuddsmasse på Bjønndalen Bruk er av så god kvalitet at den kan erstatte natursand som tilslag i blant annet betong. Dette er en viktig del av vårt arbeid for å være mer bærekraftige og få ressursene våre over i sirkulære løsninger.

Vi er kjent med at enkelte av de nærmeste naboene til anlegget opplever endring i lydbildet. Vi har en målsetning om minimal sjenanse i nabolaget og er derfor i gang med å kartlegge støy og vibrasjon fra anlegget i løpet av mai, for å danne oss ett underlag å jobbe videre med. Vi jobber tett med leverandøren vår og når resultatet av målingene er inne vil vi se på hva slags tiltak som trengs og kan gjennomføres.

Vi setter stor pris på forståelsen deres mens undersøkelsene pågår, og er tilgjengelige for eventuelle spørsmål eller tilbakemeldinger.

Avdelingsleder på Bjønndalen Bruk, Fredrik Brubakken, kan kontaktes på mail fredrik.brubakken@feiring.no eller tlf +47 91562722

For å få informasjon som dette direkte på epost, meld deg på vår naboliste ved å klikke på denne linken.

Siste saker