Oppdatering om aktiviteten vår - Feiring

Oppdatering om aktiviteten vår

Vi ser at det er på sin plass med en liten oppdatering til dere om aktiviteten ved våre avdelinger i disse koronavirustider.

Sist uke ble vi jo alle mer eller mindre berørt av de inngripende tiltakene som har blitt iverksatt av norske myndigheter for å stoppe spredningen av viruset.

Vi i Feiring har heller ikke helt kommet unna å bli påvirket av situasjonen, og har bl.a. stengt Heier pukkverk midlertidig grunnet liten aktivitet i det området. Vi har videre omdisponert noe av vårt mannskap slik at vi er i stand til å opprettholde driften på våre anlegg og betjene dere som kunder med varer og tjenester. Vi har som et smittereduserende tiltak også stengt tilgangen for kunder til å foreta opplasting ved våre anlegg utenfor vanlige åpningstider, og innført strenge rutiner med hensyn på rengjøring og betjening av terminaler/touch screens. Dersom dette medfører en akutt utfordring tilknyttet deres fremdrift, ber vi dere vennligst gi beskjed slik at vi sammen kan finne gode løsninger som fortsatt ivaretar nødvendig smittevern.

Til tross for situasjonen er vi glade for å kunne melde at vi holder produksjonen oppe på forventet nivå, og ser for oss å gjøre det samme i tiden fremover.

Dette legger vi opp til ut i fra de signaler vi får fra dere – våre kunder, hvor vi er veldig imponert over at dere holder aktiviteten i gang og planlegger for dette videre. Allikevel må vi alle gjøre fortløpende vurderinger og nødvendige tilpasninger i forhold til hvordan dette utvikler seg, også basert på eventuelle nye retningslinjer fra myndighetene.

Viktigheten av gjensidig informasjon er stor, og vi vil snarest mulig informere dere ved endringer i våre planer eller forutsetninger dersom disse vil kunne påvirke leveranser til deres prosjekt, og ber om at dere tilsvarende informerer oss ved eventuelle endringer fra deres side. Fra vår side skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å holde hjulene i gang og sørge for at fremdriften i deres prosjekt(er) går etter planen!

Våre selskaper Feiring Asfalt AS og TenTex AS vil være direkte berørt av svingninger i valutakurser NOK vs. EUR & USD. Dette vil i større grad enn vanlig kunne påvirke våre priser på produkter fra disse forretningsområdene. Priser vil bli gjenstand for månedlig justering basert på eventuelle endringer i valutakursene.

Avslutningsvis vil vi ønske dere en god og produktiv uke videre, og håper at vi alle fortsatt holder oss friske og i arbeid! Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe vi kan bistå dere med.

Siste saker