Oslo Kommune med helomvending i ny asfaltkontrakt - fortjener ros - Feiring

Oslo Kommune med helomvending i ny asfaltkontrakt – fortjener ros

Helomvending etter kritikk av asfaltkontrakt på 65 millioner årlig

Forrige uke lyste Oslo på ny ut asfaltkontrakten for hovedstaden. Robert Norbeck i Feiring, som var svært kritisk til anbudet før det ble trukket på tampen av 2021, mener bymiljøetaten nå fortjener ros.

Asfaltkontrakten består av reasfaltering av veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier og utvalgte parkeringsplasser og dreier seg om perioden 2022 og 2023. Anbudet har tidligere blitt kritisert for å ikke vektlegge miljøhensyn når det kommer til produksjonen av asfalt, og rett før jul trakk Oslo kommune hele anbudet. 

Størst utslipp fra produksjon

Oslo har som ambisjon å kutte 95 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Etter å ha sett den første utlysningen satte Robert Norbeck, daglig leder i Feiring Asfalt, spørsmålstegn ved hvordan dette skulle være mulig, om asfaltanbudet var representativt for arbeidet med å nå klimamålene. Han etterlyste mer offensive krav til bransjen, og at det måttes ta tak i mer enn maskinparken.

– De siste årene var det ekstremt frustrerende og skuffende å se at Bymiljøetaten kun ville vektlegge maskinene som legger asfalten, og ikke noen krav til oss som produserer asfalten, til tross for at ca. 85 prosent av utslippene kommer fra produksjonen, forteller han. 

Nytt anbud
I den nye utlysningen som kom forrige uke er kriteriene endret og i det nye anbudet vil pris vektes 50 prosent, maskiner og utstyr 20 prosent og produksjon av asfalt 30 prosent.

– Bymiljøetaten fortjener all ros de kan få. Her vil vi faktisk belønnes for å investere store summer på miljøtiltak. Nå er det bare opp til produsentene og entreprenørene å bevise at vi kan levere miljøvennlig asfalt, sier Norbeck.

Robert Norbeck er fornøyd med miljøkravene i den nye asfaltkontrakten fra Oslo kommune

Siste saker