Rogndalsbekken stenges - Feiring

Rogndalsbekken stenges

Rogndalsbekken massemottak på Kløfta er ferdig fylt opp og er derfor nå stengt. Rogndalsbekken massemottak har tatt i mot rene fyllmasser siden oppstart i 2016. Mottaket er beregnet til 750.000 m3 og området skal brukes til jordbruk.

Siste saker