Satser på mobilknusing - Feiring

Satser på mobilknusing

Pål Rikard Thomas trer inn som ny avdelingsleder for mobilknusing i Feiring Bruk. Avdelingen er konsernets største enkeltavdeling, med 20 mobile knuseverk og 33 medarbeidere.

Etter 14 års erfaring i Franzefoss, er Thomas klar for nye utfordringer. Det var blant annet Feirings entreprenørtankegang som vekket interessen for firmaet.

– Feiring er nytenkende og er klare for utvikling. De har en innovativ tankegang, og er miljøbevisste og fremtidsrettet. I et slikt miljø finnes det derfor mulighet for personlig og profesjonell videreutvikling. For å overleve i et lavmarginmarked, og ikke minst, utvikle seg i bransjen må man utforske, og være villig til å investere i fremtidsrettet teknologi. Feiring har dette nedfelt i sin visjon. Derfor ser jeg et enormt potensiale i Feiring Bruk, sier Thomas.

Mobilavdelingen er et viktig fokusområde for Feiring Bruk. De mobile knuseverkene muliggjør utnyttelse av ressursen lokalt i prosjekter, og minimerer behovet for transport av steinmaterialer. Dette har viktige samfunns- og miljømessige gevinster. Daglig leder i Feiring Bruk, Knut Harald Ollendorff, forteller at de ser mobilknusing som en viktig satsning for fremtiden i arbeidet med å øke ressursutnyttelse lokalt, og å redusere materialenes miljøavtrykk.

– Pål Rikard har en solid erfaring fra bransjen, er engasjert, initiativrik og uredd. Dette er personlige egenskaper vi verdsetter i Feiring, og vi er veldig fornøyd med å ha fått Pål Rikard med oss på laget, sier Ollendorff.

Siste saker