TenTex leverer - Feiring

TenTex leverer

Miljøet og skattebetalerne kan få det de fortjener, men da må beslutningstakere og de som forvalter skattepengene til blant annet vegformål, baner, plasser være villig til å implementere tilgjengelig og bærekraftig teknologi, i følge daglig leder for TenTex Terje Rykhus. Han utdyper videre om Tensarteknologioen og hva den går ut på.

Tensarteknologien:

  • Gir mening til bærekraftig utvikling og forvaltning
  • Gir mening til begrepet varige løsninger.
  • Sikrer kvalitetskrav til en lavere kostnad.
  • Sikrer kortere byggetid under trygge forhold.
  • Gir alltid lavere CO2 avtrykk i de prosjekter den benyttes.

Det er disse forholdene som gjør arbeidet utrolig interessant, utfordrende, viktig og som er et bidrag til vårt felles ansvar til forsvarlig forvaltning av ikkefornybare ressurser.

Hvem er egentlig TenTex og hva var foranledningen til at dere ble etablert?

TenTex er et landsdekkende firma med spisskompetanse om og bruk av geosynteter, og et heleid selskap av Feiring Bruk. Foranledning i 2006 var at Feiring Bruk ofte ble invitert inn i prosjekter i den hensikt å delta i å fremme smarte løsninger utover bare å være pukk og asfaltleverandør. I dette bildet kom ideer og innhold som ble opphavet til TenTex.

Hvilke bygg og anleggstekniske områder dekker TenTex?

Det er egentlig fantasien som setter begrensninger. Vi bidrar internt som tekniske rådgivere og utad gjennom vår sentrale godkjenning for prosjektering og utførelse av veg, utearealer og landskapsutforming. Vi har hatt utrolig mange spennende prosjekter og siden starten har vi, omgjort til en 6 m bred vei, deltatt i og levert til mer enn 800 km vei, både i offentlig og privat regi.

I tillegg til alle typer veier, baner og terminaler fra grunnforskning til mekanisk stabilisering og optimalisering av hele overbygningen er vi involvert i: jordarmering og murer, park og idrett, asfaltarmering, tetting og deponier, gabioner samt de tradisjonelle områdene som separasjon, filtrering og beskyttelse. Gjennom våre leverandører er vi sikret tilgang til de seneste nyvinninger fra innovative miljøer.

Hvor har Tensarteknologien sitt opphav fra?

Tensarteknologien har sitt utspring i Blackburn på slutten av 1970 årene. Da tekstilindustrien «sto for fall» var der en utrolig innovativ tekstilindustrieier, Dr Brian Mercer, som så mulighetene i «plastikk» og utviklet Netlon og Tensar. Siden 1980 har Tensar vært i fremmarsj over hele verden og den ledende innen sitt fagområde. Norge var for øvrig det første landet utenfor UK som benyttet Tensar. Men hos oss på berget det er fortsatt store utfordringer i å få Tensarteknologien akseptert og inkludert blant annet hos tyngre beslutningstakere.

Tensarsystemet Stratum er veldig viktig, dette er en omtrent en meter høy geocellestruktur, som fundament for høye fyllinger på ekstremt bløte grunnforhold og strenge krav til minimale setninger. Og videre stabilisering av arbeidsplattformer og anleggsveier som hindrer overbelastning av undergrunnen i byggefasen og dermed forsinke nedbrytingen på hel konstruksjonen og reduserer sporutvikling og deformasjoner. Bruk av Tensar for å optimalisere de enkelte lag i hele overbygningen inkludert asfaltbærelaget er et viktig element samt vegforsterkning som gir den levetid asfalten og brukerne fortjener.

Systemene er med tillit utprøvd over hele verden for alle grunn- og klimatiske forhold. Funksjonen til Tensar sine stabiliseringsgeonett er dokumentert av meget seriøse og upåvirkelige institusjoner som US Army Corps of Engineers, UK Transport and Road Research Laboratory (TRRL) og Den Europeiske organisasjon for tekniske godkjenninger (EOTA) har gitt sin tildeling av ETA-nr. 12/0531 og 12/0530.

Hva tenker du om utfordringer til frostsikring, vi er jo i Norge?

Det er helt klart fra vår side at frostsikring tas hensyn til, her er det også muligheter med Tensarteknologien. Men da må ikke diskusjonen dreie seg om frosten slår igjennom på mandag eller fredag.

Sluttkommentar fra Terje Rykhus:

Miljøet og skattebetalerne kan få det de fortjener, men da må de som er beslutningstakere og forvalter skattepengene til blant annet vegformål og bærekraftig tenkning være villig til å implementere Tensarteknologien.

Siste saker