Vis hensyn - ta smittevern på alvor - Feiring

Vis hensyn – ta smittevern på alvor

(Scroll for English)

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte våre ansatte, kunder og partnere mot smittespredning.
Vi rengjør terminaler på vekter og bommer regelmessig gjennom dagen. Vi ber imidlertid våre kunder og partnere vise hensyn, og ta smittevern på alvor gjennom å:

  • Holde 2 meter avstand i kontakt med andre på våre avdelinger.
  • Har du symptomer? Ring oss vennligst ikke kom inn i våre lokaler.
  • Oppretthold god hånd- og hostehygiene.
  • Bruke engangshansker, penn eller pinne ved registrering av varer på vektterminal.
  • Rengjøre maskin ved selvlasting både før og etter bruk.

Velkommen til oss!

Show consideration – take infection control seriously

We have implemented a number of measures to protect our employees, customers and partners from the spread of infection. We clean credit terminals on our scales and barriers throughout the day. However, we ask our customers and partners to show consideration, and take infection control seriously by:

  • Keeping a 2 meter distance from others in our wards.
  • Do you carry symptoms? Call us please do not enter our premises.
  • Maintain good hand and cough hygiene.
  • Use disposable gloves, pen or stick when registering items at the weighing terminal.
  • Clean machine during self-loading before and after use.

Welcome!

Siste saker