Kronikk: Tre grep for å få flere til å ta fagbrev på jobb - Feiring

Kronikk: Tre grep for å få flere til å ta fagbrev på jobb

Denne kronikken ble først publisert i Dagsavisen

Fagbrev på jobb er bra for både bedrifter og ansatte, men veien fra steinbruddet til skolebenken er fortsatt for lang. Med små endringer kan vi få flere til å gjennomføre. 

Da Høyre-leder Erna Solberg besøkte Feiring i januar for å høre om våre erfaringer med å ta fagbrev på jobb, fikk jeg vise frem det egentlige gullet Feiring har: nemlig folka våre! 

Som industribedrift som driver med stein, pukk og asfalt, har vi i snart fire år vært en del av ordningen. Fagbrev gir helhetsforståelse og frisker opp kunnskap. Formalisert kompetanse gir engasjement for jobben og selvtillit til å si fra hvordan oppgaver kan løses bedre. Det gjør at vi vil kunne løse komplekse oppgaver bedre som lag. 

Det skal ikke mye til for å kunne få enda flere til å tilby fagbrev-ordningen, og å få flere til å fullføre. Her er tre enkle grep. 

  1. Hele teorieksamen bør kunne tas muntlig. Jeg grøsser over en tilnærming der man aktivt underveis i eksamen, under alles påsyn, må be om å forklare svaret muntlig etter at man har besvart det man klarer skriftlig først. Det skremmer flere fra å prøve. Så lenge det ikke er skriftlig formuleringsevne eller skjønnskrift som skal vurderes ble alle kunne få mulighet til full muntlig eksamen.
  2. Utvid vinduet for å melde seg på. I dag er det kun mulig å melde seg på i løpet av en toukersperiode to ganger i året. I en travel arbeidshverdag bør det være enkelt å melde seg opp når iveren og interessen er der. Når neste vindu kommer er det kanskje enten for travelt eller glemt.
  3. Faglærer ut til bedriftene. Selv om den fysiske veien fra steinbruddet til skolene kanskje ikke er så lang, føles avstanden til skolebenken så lang at mange lar være. Faglærere som kommer til arbeidsplassen og følger opp der vil gjøre terskelen lavere, både for bedrift og kandidatene, og gi læring i et kjent miljø. 

Mange av våre dyktigste ansatte startet uten formell kompetanse, og det er ikke nødvendigvis de som hadde satt hele karriereveien klar da de var 18 år som tilfører mest verdi. For oss er ikke denne ordningen bare verdifull for våre ansatte, men også for bedriftene. 

Vi vil ha flere med, men da må vi få bort unødvendige terskler for å gjennomføre.

Siste saker