Varsel relatert til koronavirus - Feiring

Varsel relatert til koronavirus

VARSEL OM MULIGE KONSEKVENSER OG FORCE MAJEURE RELATERT TIL KORONAVIRUS

Gjeldende for leveranser fra Feiring sine forretningsområder Feiring Bruk, Feiring Asfalt, Feiring Miljø og TenTex.

Vi varsler med dette at vår fremdrift knyttet til leveranser til kontrakter og prosjekter kan bli hindret som følge av utbruddet av korona-viruset. Dette grunnet offentlige myndighetskrav, manglende levering av varer og tjenester og/eller sykdom blant egne ansatte m.m.

Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere vil primært foregå per telefon eller e-post og vi vil begrense fysisk kontakt for å unngå smittefare.

Vi ønsker å påpeke at pr. d.d. går vår produksjon som normalt og understreker at konsernet Feiring, vil gjøre sitt ytterste for at våre kunder ikke blir rammet. Vi jobber kontinuerlig for å redusere konsekvensene for egne ansatte og våre forbindelser.

Vi vil innføre begrensninger i tilgang til våre maskiner som hjullastere og gravere, i tillegg til våre fasiliteter som hvilerom/spiserom og toaletter, for alle andre enn for vårt eget personell. Det vil i utgangspunktet ikke være tilgang for eksterne direkte på våre anlegg utenom ordinære åpningstider. Ved slike behov må det gjøres egne avtaler om dette. Ta direkte kontakt for mer informasjon med gjeldende avdeling om det skulle være spørsmål.

Løpende oppdateringer om vår drift vil legges ut. Vi vil anmode om at vi mottar aktuell informasjon om deres pågående eller planlagte prosjekter som inkluderer leveranser fra ett eller flere av våre forretningsområder, og videre om eventuelle endringer i deres planlagte drift knyttet til denne ekstraordinære situasjonen, slik at vi kan sikre gjennomføring av pågående eller planlagte leveranser.

Vi tar forbehold om at leveranser etter hvert kan måtte skje fra andre avdelinger enn hva som var
forutsatt/planlagt, men vi vil da i forkant gå i en dialog med berørte kunder i forhold til dette.

Vi varsler at vi med dette vil kreve fristforlengelse for våre arbeider, jfr. gjeldende lov- og regelverk som hjemler retten til fristforlengelse som følge av force majeure hendelser.

Vi vil forsøke å begrense skadevirkningene av en eventuell fristforlengelse og samarbeide om tiltak.

Lengden på det eventuelle fristforlengelseskravet vil avhenge av varigheten på den eventuelle forsinkelsen. Vi vil derfor måtte komme tilbake med et spesifisert og begrunnet fristforlengelseskrav når force majeure-situasjonen relatert til korona-viruset er avsluttet.

Siste saker