Velkommen til workshop "Et klimanøytralt Lørenskog" - Feiring

Velkommen til workshop «Et klimanøytralt Lørenskog»

Lørenskog i Utvikling inviterer til workshop «Et klimanøytralt Lørenskog»

Tid:     Onsdag 29. mars kl. 14.00-16.00
Sted:  Feiring, Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet (https://feiring.no/)
For hvem: Alle entreprenører og bedrifter som har tanker, ønsker eller meninger om hvordan vi sammen kan bidra til et klimanøytralt Lørenskog.

  • Presentasjon av Feiring og deres fokusmål innen bærekraft – Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiring
  • Kommunens klimastrategi og innføring av klimabudsjett som styringsverktøy – Kari Westgaard Berg, fagsjef plan og miljø i Strategi og samfunnsutvikling, Lørenskog kommune
  • Nylig vedtatt plan for mobilitet – Hedda Bjerkeli, rådgiver i Kommunalteknikk, Lørenskog kommune
  • Miljøkrav i bygg- og anleggsprosjekter – Camilla Moen, prosjektleder innen vei og VAR i Prosjektavdelingen, Lørenskog kommune
  • Workshop – Hvordan kan næringsliv og kommune samarbeide om å nå målet om at Lørenskog-samfunnet skal være klimanøytralt innen 2050?

Ordfører og varaordfører stiller også.

Påmelding til:
Mona Lunde Martinsen, daglig leder for Lørenskog i Utvikling
mobil: 415 59 266
e-post: mona@lorenskogiu.no

Workshopen er gratis.

Velkommen!

Lørenskog i Utvikling er et samarbeidsforum mellom Lørenskog kommune og næringslivet i Lørenskog. Sammen skal vi skape et VI gjennom å samle virksomheter i Lørenskog og etablere et attraktivt møtepunkt for et mangfoldig næringsliv i kommunen.

Siste saker