Vestfold Betong og Feiring inngår samarbeid i Vestfold  - Feiring

Vestfold Betong og Feiring inngår samarbeid i Vestfold 

Vestfold Betong AS leverer betong i Vestfold og omegn, mens Feiring AS er en masseforvalter med pukkverk både i Re og på Malerød. Nå har partene inngått et samarbeid.

– Vestfold er et satsningsområde for Feiring og samarbeidet med Vestfold Betong bekrefter det, sier Knut Harald Ollendorff, fungerende konsernleder for Feiring.

Samarbeidet kommer to måneder etter at Feiring kjøpte Himberg Pukkverk og utvidet driften i Vestfold. Ollendorff sier han gleder seg til å komme i gang og at han tror selskapene matcher hverandre godt. 

– Feirings ambisjon er å forbedre samfunnets ressursutnyttelse og drive fornuftig masseforvaltning. Vestfold Betong har blitt en betydelig betongprodusent i regionen, og har solide eiere med langsiktig perspektiver – videre har de en fremtidsrettet strategi med å være i front på miljøvennlige leveranser. Dette samsvarer godt med vår ambisjon i Feiring. 

Leder for Feiring Vestfold, Sverre Carlson, trekker frem at samarbeidet gir gode muligheter til å utnytte hele kurven fra pukkproduksjon – noe som bestrebes i hele bransjen.

– Miljøavtrykket på ferdig produkt vil bli redusert og vi får en bedre score på «EPD-regnskapet» som benyttes. Samarbeidet gir gevinst gjennom hele produksjonslinjen og er godt for miljøet, sier han. 

– Samarbeidet med Feiring vil gi oss fortrinn
Daglig leder i Vestfold Betong, Hans-Georg Skjelbred, er også fornøyd med samarbeidet som er inngått. Han omtaler Feiring som et fremoverlent selskap som er ledende på kvalitet innenfor tilslag. 

– Vi ser frem til å jobbe tett med en råstoffleverandør som besitter høy kompetanse og som jobber aktivt med utvikling og nye teknologiske løsninger, uttaler Skjelbred.

Han trekker frem muligheten for kortreist tilslag av høy kvalitet og redusert transport som viktige faktorer for samarbeidet. 

– Betong er en av verdens mest anvendte byggematerialer, og tilslag er en vesentlig del av betongproduksjonen. Samarbeidet med Feiring vil gi oss fortrinn med tanke på kortreist tilslag og mulighet for nye lokasjoner, sier Skjelbred.

Vestfold Betong er 50 prosent eid av Norges største sementimportører, SCHWENK Norge. Daglig leder i selskapet, Jukka Hirsimaki – som også sitter i styret til Vestfold Betong – er klar på et samarbeidet er viktig for selskapets forutsigbarhet med tanke på tilgang og høy kompetanse på tilslagssiden. 

– Vi ønsker samarbeidspartnere som bidrar til å styrke selskapet og muligheter for videre vekst. Vestfold Betong presterer meget godt i 2022 gjennom både rekordhøyt volum og gode resultater. Vi har en solid struktur i selskapet og gjennom samarbeidet med Feiring rigger vi oss for ytterligere vekst og utvikling, avslutter Hirsimaki.

Fornøyd gjeng. Fra venstre: Espen Lerfald (Feiring), Hans-Georg Skjelbred (Vestfold Betong), Jukka Hirsimaki (Schwenk), Sverre Carlson (Feiring).

Siste saker