Feiring Miljø Lørenskog - Feiring

Feiring Miljø Lørenskog

Om Lørenskog omlastningsstasjon

 

Lørenskog omlastningsstasjon tar i mot bløte og tørre rene masser.

På vår omlastningsstasjon tar vi oss av all behandling, arbeid og transport med å få massene resirkulert eller levert til det nærmeste godkjente massemottak.  På den måten sørger vi for at massene får et lengst mulig liv og kortest reisevei. Dette gir deg med bynære prosjekter mulighet til å levere overskuddsmasser med fossilfrie kjøretøy og ta med steinprodukter i retur. Så unngår vi tomkjøring.

For levering fyll ut skjema: Innkjøring av fyllmasser

Vi tar HMS på alvor. Les våre HMS-krav ved ferdsel i våre anlegg her.

Sertifiseringer

ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Adresse

Feiringveien 31

Se kart

Åpningstider

Mandag - torsdag 07:00 - 19:00
Fredag 07:00 - 15:00

Kontakt

67 91 60 40