Larvik - Feiring Bruk

Larvik

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å beskytte våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere mot smittespredning. Du er velkommen til å handle som vanlig hos oss, men hold deg alltid oppdatert om regjeringens regler og lokale tiltak.


Om Larvik pukkverk

Feiring Vestfold AS åpnet sin avdeling på Malerød utenfor Larvik i juni 2020. Anlegget vil produsere pukk som skal benyttes i hele skalaen av produkter til vei og bane samt tilslag til betong.

Virksomheten i Larvik har sin bakgrunn i et samarbeid med Lundhs og et felles mål om 100% ressursutnyttelse i steinbruddet på Malerød. Samarbeidet er en viktig grønn satsing for Feiring Bruk AS, hvor overskuddsmaterialet fra Lundhs blir råvare for videre nedknusing hos Feiring.

Vi produserer en rekke spesialfraksjoner for diverse formål. Ved slike behov, be om tilbud og veiledning. Ved spørsmål vedrørende produktkvalitet, ytelseserklæringer og CE- dokumentasjon, vennligst kontakt oss.

Vi formidler transport ved behov, se transportpriser.

Adresse

Feiring Vestfold AS avd. Larvik Pukkverk
Malerød
3268 Larvik

Se kart

Åpningstider

Mandag - fredag 07:00 - 15:00

Kontakt

33 11 11 11